دوره ی آموزشی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
 /  دوره ی آموزشی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
دوره ی آموزشی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

مدیران راهبردی سازمان
کارشناسان هوش کسب و کار
تحلیل گران سازمان
تحلیل گران کسب و کار
علاقه مندان به حوزه BI

 

آشنایی با مدیریت عملکرد

آشنایی با مفهوم  شاخص های عملکرد و انواع شاخص

آشنایی با مفهوم شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد پس نگر و پیش نگر

چگونگی بهره گیری از شاخص های عملکرد برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد

چگونگی پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد در سطح سازمانی و فردی

روش ایجاد یک نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد

نحوه اندازه‌گیری شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد و ملزومات آن

نحوه گزارش‌دهی شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد و ملزومات آن

چگونگی بهره گیری از شاخص های اندازگیری عملکرد به منظور تغییر رفتار کارکنان و افزایش بهره وری

مروری بر شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد رایج در سازمان ها


سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم نبش کوچه17 ساختمان 2 سازمان مدیریت صنعتی
  • 07132285045داخلی 108

قیمت

160.000 تومان

جستجوی دوره