دوره های زبان آلمانی ( مقدماتی، متوسطه و پیشرفته)
 /  دوره های زبان آلمانی ( مقدماتی، متوسطه و پیشرفته)
دوره های زبان آلمانی ( مقدماتی، متوسطه و پیشرفته)

 

هدف این دوره ها آموزش مبانی زبان فوق با تاکید بر مهارت های ارتباطی می باشد.

شرکت در این دوره ها همچنین می تواند آمادگی حضور در آزمون های بین المللی را نیز فراهم سازد.

این دوره از سطح A1 تا B1 برگزار می شود و مدت زمان کل دوره ۹ ترم سه ماهه می باشد.


دسته بندی ها: آلمانی
  • خیابان ارم،نبش کوچه 17 ،موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری
  • 07132285045 داخلی103 و 105

قیمت

385,000 تومان
ثبت نام

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره