دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)
 /  دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)
دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)

هدف کلی این برنامه کمک به بهبود نظام مدیریت سازمان های تولیدی ، صنعتی و بنگاههای خدماتی خصوصی و دولتی است . انتظار می رود مدیران بنگاههای مذکور با شرکت در این دوره به حرفه­ی مدیریت تسلط بیشتری یابند و با استفاده از فنون و تئوریهای جدیدمدیریـت وظایف خود را به نحو مؤثرتر از سابق انجام دهند . انتظار می رودشرکت در این برنامه راه را  برای قبول مسئولیت‌های دشوارترمدیریت توسط شرکت کنندگان هموار کند .

  •    داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
  •   دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی معتبر
  • دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار کارشناسی
  •    توفیق در مصاحبه ورودی

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می‌دهد که توان مدیریت یکی از اهرم‌های قوی و محرک‌های اصلی توسعه است. نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت بخصوص در سطح اجرایی در کشور ما نیز بخوبی احساس می‌شود. کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت به ویژه در زمینه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، ‌هماهنگی و کنترل، ‌مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول، به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار نمایند. دوره عالی‌ مدیریت اجرایی نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاههای تولیدی و خدماتی در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده ‌اسـت.

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

مدیریت سازمان های پیچیده

مدیریت منابع انسانی

حسابداری مدیریت

زبان تخصصی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

مدیریت طرح های توسعه

اصول بازاریابی

بازرگانی بین المللی

سیستم های اطلاعات مدیریت

مهارت های عمومی مدیریت( مجموعه کارگاه های آموزشی)

مستئل جاری مدیریت( سمپوزیوم)

مدیریت استراتژیک

پایان نامه

 


دسته بندی ها: EMBAدوره های عالی

دوره های مرتبط

جستجوی دوره