برنامه نویسی Java SE
 /  برنامه نویسی Java SE
برنامه نویسی Java SE

 

در پایان این دوره دانشجو برنامه نویسی جاوا و مباحث شیء گرایی در جاوا را در حد بسیار مطلوب آموزش دیده و قادر خواهد بود برنامه های مختلف به زبان جاوا را پیاده سازی نماید. همپنین دانشجو آماده شروع به دنیای برنامه نویسی اندروید خواهد شد.

شایان ذکر است در این دوره اتصال به پایگاه داده توضیح داده نمی شود.

IDE مورد استفاده: eclipse

مبانی برنامه نویسی

 

بخش ۱ شامل:

 • آشنایی با جاوا و نیازمندیهای نرم افزاری برای نوشتن برنامه های جاوا
 • نوشتن اولین برنامه ساده به کمک جاوا
 • آشنایی با متغیرها، عملگرها، دستورات ورودی و خروجی، دستور شرطی if ، Package
 • آشنایی با اساس کامپایل و اجرای یک برنامه جاوا از طریق IDE و command-line
 • آشنایی با class، object و instance-variable
 • تعریف یک کلاس و نمونه سازی شیء از روی آن
 • پیاده سازی عملکرد و رفتار (behavior) یک کلاس به کمک تعریف متدها (method)
 • پیاده سازی ویژگی و مشخصه های (attribute) یک کلاس از طریق تعریف instance-variable ها
 • فراخوانی متد مربوط به شیء و اجرای آن
 • بیان تفاوت میان متغیرهای نمونه در یک کلاس با متغیرهای محلی درون متدها
 • استفاده از متد سازنده (constructor) جهت مقداردهی اولیه به داده های یک شیء در زمان ایجاد آن
 • آشنایی با انواع اولیه (primitive) و ارجاع (reference)
 • استفاده از if، if-else و دستور کنترلی while
 • بیان تفاوت میان increment و decrement به صورت پیشوندی و پسوندی
 • استفاده از دستورات تکرار for و do-while
 • استفاده از دستور انتخاب چند گزینه ای switch-case
 • آشنایی با تفاوت میان عملگرهای شرطی (conditional) و منطقی (logical) و نحوه استفاده آنها
 • آشنایی با فیلدها و متدهای static
 • آشنایی با هشت نوع اولیه (primitive type) در جاوا و نحوه تبدیل آنها به یکدیگر
 • آشنایی با package های معمول جاوا
 • آشنایی با تولید عدد تصادفی و استفاده از آن در بازی سازی
 • ایجاد و استفاده از ثابت های نامگذاری شده در یک نوع ساده enum
 • آشنایی با انواع scope متغیرها
 • آشنایی با method overloading
 • آرایه ها در جاوا و نحوه تعریف و مقداردهی اولیه به آنها و دسترسی به عناصر آرایه
 • آشنایی با دستور for پیشرفته جهت حرکت درون آرایه
 • نحوه ارسال آرایه به متد
 • نحوه تعریف و کار با آرایه های چند بعدی
 • آشنایی با مخفی سازی داده و encapsulation
 • استفاده از کلمه کلیدی this برای ارجاع به اعضای یک شیء
 • ایجاد متغیرها و متدهای static

بخش ۲ شامل:

 • آشنایی با مفهوم ارث بری (inheritance) و مفاهیم super-class و sub-class
 • استفاده از کلمه کلیدی extends جهت مشتق شدن یک کلاس از کلاس دیگر
 • استفاده از کلمه کلیدی protected به عنوان یک access modifier جهت تعیین دسترسی
 • استفاده از کلمه کلیدی super جهت دسترسی به اعضاء کلاس super-class
 • آشنایی با نحوه استفاده از متد سازنده در ساختار سلسله مراتبی ارث بری
 • آشنایی با کلاس Object و اعضای آن، کلاسی که یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم super-class همه کلاسهاست
 • آشنایی با مفهوم چندریختی (polymorphism)
 • استفاده از متدهای override شده در چندریختی
 • آشنایی با تفاوت میان کلاسهای abstract و concrete و نحوه ایجاد آنها
 • تعریف و پیاده سازی interface و استفاده از کلمه کلیدی implements
 • آشنایی با رابط کاربری گرافیکی (GUI) و اداره کردن event های رخداده توسط کاربر
 • ایجاد و استفاده از کلاسهای داخلی تودرتو (nested) و بی نام (anonymous) و نحوه ارتباط آنها با کلاس بیرونی
 • ایجاد و استفاده از text field، button، label، combo box و panel
 • اداره رویداد mouse
 • اداره کردن استثناها توسط try، throw، catch
 • استفاده ازبلاک finally جهت آزادسازی منابع
 • آشنایی با collectionها
 • استفاده از پیاده سازی های collection framework
 • استفاده از iterator برای حرکت در collection ها
 • آشنایی با Object Serialization و Deserialization

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دسته بندی ها: برنامه نویسی

دوره های مرتبط

برنامه نویسی
JavaScript
اهدافپیش نیازسرفصل آشنایی با زبان برنامه نویسی JavaScript در محیط پرقدرت Node.Js کنسول مبانی برنامه نویسی    
سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 128

قیمت

550.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره