جامع PLC (مقدماتی و پیشرفته)
 /  جامع PLC (مقدماتی و پیشرفته)
جامع PLC (مقدماتی و پیشرفته)

 

 • آشنایی دانشجویان با PLC های Compact(فشرده)
 • آشنایی دانشجویان با اتوماسیون صنعتی و کنترل
 • آشنایی دانشجویان با ابزار دقیق
 • ایجاد مهارت برنامه نویسی برای سیستم های مبتنی بر PLC
 • آشنایی دانشجویان با PLC های Modular
 • آشنایی دانشجویان با S7- 300 و Siemens S7-200
 • آشنایی با متدهای برنامه نویسی بر پایه Time Gate
 • افزایش مهارت برنامه نویسی برای سیستم های متنی بر PLC

 

رشته مهندسی مرتبط – مدار الکتریکی ۲ و مدار منطقی

 

 1. PLC چیست ؟
 2. مدارات منطقی
 3. مبناهای عددی
 4. گیتهای منطقی
 5. مدارات ترکیبی
 6. مدارات ترتیبی
 7. ساختار PC    BUS – Cash – DMA – ROM – RAM
 8. ساختار PLC     AI/O – DI/O – CPU – POWER       Memory– Special
 9. ۹٫ بررسی سخت افزار   LOGO! – Siemens- S7
 10. تاریخچه برنامه نویسی   LAD – FBD – STL
 11. شناخت عناصر برنامه نویسی LOGO! – S7           مدارت Flag – OR – AND ،  فلیپ فلاپها NOP
 12. برنامه نویسی ساختار یافته LOGO! – S7  بلوکهای برنامه نویسی، مقایسه کننده ها، شمارنده ها، تایمرها ـ دستورات تکمیلی.
 1. برنامه نویسی کنترل حلقه باز
 2. برنامه نویسی کنترل حلقه بسته
 3. آشنایی مقدماتی با اصول ابزار دقیق
 4. بررسی روش عملکرد سنسورهای دما
 5. ۱۷-آشنایی با ساختار سخت افزارهای Modular
 6. ۱۸- بررسی سخت افزار Siemens- S7-200
 7. ۱۹- شناخت عناصر برنامه نویسی S7-200
 8. ۲۰- برنامه نویسی پیشرفته S7-200
 9. ۲۱- بررسی پروتکل های ارتباط سریال S7-200
 10. ۲۲- بررسی سخت افزار Siemens- S7-300
 11. ۲۳- شناخت اجزاء نرم افزار Symatic Manage
 12. ۲۳- معرفی Hardware Configuration
 13. ۲۴-  شناخت عناصر برنامه نویسی S7-300
 14. ۲۵- برنامه نویسی پیشرفته S7-300
 15. ۲۶- معرفی Analog I/O+ HW Conf.
 16. ۲۷- برسی پروتکل های ارتباط S7-300- Analog
 17. ۲۸- برنامه نویسی در حوزه Analog

 


دسته بندی ها: برق

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 117

قیمت

2.200.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره