دوره جامع نورپردازی تخصصی A comprehensive specialized lighting course
 /  دوره جامع نورپردازی تخصصی A comprehensive specialized lighting course
دوره جامع نورپردازی تخصصی A comprehensive specialized lighting course

آشنایی با نور پردازی و روشنایی تخصصی

نرم افزار محاسبات Dialux

آشنایی با نور پردازی بناهای تاریخی  محیط های اداری

آشنایی با  نور پردازی حرفه ای نما و پوسته بیرونی

مهندسین معماری و برق

نقش و ضرورت نور پردازی در زندگی کنونی

آشنایی با ماهیت نور و فیزیک

آشنایی با تاثیر نور بر بدن انسان

آشنایی با اصطلاحات مربوط به نور

آشنایی با مفاهیم تخصصی نور پردازی

آشنایی با منابع تولید نور

انواع لامپ ها

آشنایی با ساختمان چراغ و انواع چراغ ها

آشنایی با تجهیزات جانبی

شاخص کیفی در نور پردازی

رفتار نور

آلودگی نوری

معما و مفهوم در نورپردازی

فواید کمی و کیفی نور پردازی شهری

آموزش نرم افزار محاسبات Dialux

آشنایی با منوهای کلی نرم افزار و ایجاد زیر ساخت و زمینه در نرم افزار

شناخت آرایه های ساخت احجام در نرم افزار

تعریف سطوح از نظر جنس و رنگ و انعکاس در نرم افزار

شیوه های انتخاب و چیدمان چراغ جهت نور پردازی در نرم افزار

انجام طراحی و محاسبات برای فضای داخلی و نمای ساختمان

انجام طراحی و محاسبات برای معابر

روش کنترل نتایج محاسباتی برای مثال های بالا و کنترل خروجی نرم افزار

کارگاه آموزشی نور پردازی بناهای تاریخی

کارگاه آموزشی نور پردازی و روشنایی محیط های اداری

کارگاه آموزشی نور پردازی حرفه ای نما و پوسته بیرونی

 


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی131

قیمت

700.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره