دوره جامع نرم افزارهای تخصصی معماری از صفر تا صد
 /  دوره جامع نرم افزارهای تخصصی معماری از صفر تا صد
دوره جامع نرم افزارهای تخصصی معماری از صفر تا صد

 

یادگیری نرم افزارهای تخصصی معماری

 

ندارد

 

۳Ds Max معماری (مقدماتی و پیشرفته)

 • آشنایی اولیه با محیطView port، مختصات و Move
 • ساختن boxبا ابعاد دهی به کمک Gridها و استفاده ازsnap
 • ساختن اجسام موجود درstandard primitives و سرهم کردن آنها به صورت دقیق با  snap end pointها
 • ترسیم لاین و کارکردن با ان و آشنایی با اجزاء آن- ترسیم خطوط به کمک Gridها
 • ترسیم خطوط با کمک editable spline و  vertexها
 • آشنایی با انواع editable spline  وvertex  ها
 • آموزش extrude modifier و ساختن اجسام مختلف با کمک آن (یک دیوار داخلی با دکور)
 • ترسیم خطوط درcad و import به صورت  poly line( ساخت دو دیوار عمود به این روش)
 • آشنایی با برخی ویرایشگرها مانند slice, bendو…
 • آموزش مقدماتی editablepoly
 • editable poly2
 • editable poly3  و ساختن یک میز به صورت دقیق با آن
 • ساختن یک سالن با کمک etidabl play
 • ساختن نور مخفی ها و جزئیات سالن شامل در و پنجره با editable poly
 • اشنایی اولیه با نورها (standard)
 • آشنایی اولیه با Vray و پتانسیل های آن
 • vray2
 • (material ( vray3
 • نور پردازی و متریال دهی سالن ساخته شده با کمک Vray

 

AUTOCAD ساختمان

 

آشنایی با سیستم­های CAD و CAM و نرم­افزار AutoCAD و تاریـــخچه آن، آشنــــایی با محیط کار نرم­افزار،Reset  کردن نرم­افزار، مختصات و سیستم­های مختلف مختصات و بکار گیری دستور  Lineبصورت خلاصه، آشنایی باسیستم راهنمای برنامه

 

Line, Direct Distance – Pan, Zoom (realtime) – U, Erase, Circle, Arc.

Rectangle, Donut, Fill – Clean Screen, Dynamic, Command line, Text window.

Move, Copy, Mirror, Select objects.

Units, Limits, Snap, Grid, Ortho – Zoom, Redraw, Regen, Arial View.

Osnap, Polar, Tracking & Otrack – Ellipse, Polygon.

Ray, Xline, Sketch – Offset, Trim, Extrim, Extend – Rotate, Scale, Align (دو بعدی

Chamfer, Fillet, Lengthen, Array – Pline, Pedit, Explode

Stretch, Break,Break at point, Join –

Inquiry commands: (Id, Dist, Area, List, Time, Status)

Mline, Mlstyle, MledI.

Text, Text style, Ddedit, Mirrtext, Qtext, Blipmode, Annotation.

Object Properties (Color, Layers, Linetypes, Lineweights, Thickness, Ltscale).

Match properties, Layon, Layoff, Layfrz, Laythw,Laylck, Layulk.

Properties,Qselect – Block, Insert, Wblock, Minsert, Base, oops, Block editor.

Design Center, QuickCalc, Drawing properties.

Dimensions.

Vray تخصصی و para3D

آشنایی با مفهوم OVERSAMPLING/UNDERSAMPLING

توضیح و کار با موتور های مختلف

ترکیب موتورها و اصلاح نویز صحنه

کار با hdri  و environment

اصلاح رنگ و gamma

پایین آوردن زمان رندر و ذخیره sampling

حرکت دوربین در صحنه

ساخت متریال dirty

ساخت لمینت و سنگ

کار با مصالح ساخته شده در ۳d’s max

ساخت چمن

photoshop معماری

 آشنایی با نرم افزار

   new-open- save   انواع select  ها – invers

pan- zoom- paint buket- gradient

text- makebrekline- pen- skap(line tool)

Layer-historey-guides-rulers

patern-layer style

image size- transtorms-strok

imagesize-adjustment-mode

make shadow – filter

make sheet- randow and skis – make map / black & withe

 

 


دسته بندی ها: نرم افزار های معماری

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 07132251000 داخلی 128

قیمت

2.500.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره