دوره جامع مهارت های نوین مسئولین دفاتر
 /  دوره جامع مهارت های نوین مسئولین دفاتر
دوره جامع مهارت های نوین مسئولین دفاتر

  • افزایش و ارتقای توانمندی های مسئولین دفاتر در تعامل با مدیران، همکاران، ارباب رجوع
  • افزایش مهارت در انجام مسئولیتهای محوله اداری
  • بهبود عملکرد کاری در زمینه مکالمات تلفنی و مذاکرات و امور جاری در سازمان

 

دیپلم

 

آیین نگارش و اصول نامه نگاری

منشی گری مدرن

گردش مکاتبات و اصول بایگانی

شیوه های گزارش نویسی

مهارت های کار با رایانه

اصول تایپ سریع ویژه مسئولین دفاتر


دسته بندی ها: حقوقی و دفتری
سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

995.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره