دوره مدیریت و برنامه ریزی سرمایه های انسانی
 /  دوره مدیریت و برنامه ریزی سرمایه های انسانی
دوره مدیریت و برنامه ریزی سرمایه های انسانی

اگر فرایندهای سازمان را مانند حلقه های یک زنجیر درنظر بگیریم، فرایند مدیریت منابع انسانی یکی از مهم ترین حلقه های این زنجیر است. دانش مدیریت منابع انسانی در تمام سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی دنیا نقش کلیدی و راهبردی را ایفا می نماید. بسیاری از سازمان های موفق و پیشرو همواره حوزه مدیریت منابع انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا در نظر گرفته اند و با آموزش و سرمایه گذاری های بهنگام و آگاهانه در این بخش ، گوی سبقت را از دیگر سازمان های رقیب ربوده اند.  پیرامون جایگاه مدیریت منابع انسانی  باتوجه به تجربیات و تحصیلات شرکت‌کنندگان در دوره و نیازهای آموزشی مشترک آنان، سعی خواهد شد مباحث هر دوره ” کاربردی و تخصصی” باشد و درضمن ” مفاهیم نظری ” نیز در حد نیاز مطرح گردد .

لیسانس

 

  • تجزیه و تحلیل شغل
  • شیوه های جذب و استخدام کارکنان
  • مدل های شایستگی
  • طبقه بندی مشاغل
  • طراحی و توسعه سیستم های انگیزشی در حوزه منابع انسانی
  • مدیریت عملکرد کارکنان مبتنی بر شایستگی
  • استعداد یابی و جانشین پروری

 


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

1.180.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره