دوره جامع تربیت کارشناس سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 /  دوره جامع تربیت کارشناس سیستم مدیریت یکپارچه IMS
دوره جامع تربیت کارشناس سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم‌های یکپارچه‌ی مدیریت در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفیISO9000 ، مدیریت زیست محیطی ISO14000و مدیریت ایمنیOHSAS 18000 و استانداردهای صنایع خاص در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است هدف از بر گزاری این دوره  آشنایی با  نیازمندی‌های سازمان با توجه به الزامات خاص سیستم‌های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و اقدام به برآوردن این نیازها بصورت یکپارچه در سازمان‌ها می باشد.

آشنایی با الزامات استانداردهای متداول

 • ضرورت استفاده از سیستم های مدیریت یکپارچه
 • معرفی سیستم مدیریت یکپارچه متداول ( کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی)
 • معرفی اجمالی عناصر سیستم یکپارچه
 • حل تمرینات کارگاهی در خصوص تدوین خط مشی، اهداف و برنامه های سیستم مدیریت یکپارچه
 • حل تمرینات کارگاهی در خصوص طرح فرآیتدهای سیستم مدیریت یکپارچه
 • ضرورت استفاده از راهنمای استاندارد ISO19011 ، ISO10013
 • مرور اجمالی الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
 • تعاریف مورد استفاده در استاندارد ISO10013
 • معرفی مستندات در ساختار سیستم مدیریت یکپارچه
 • شناسایی فرآیند تهیه مستندات سیستم مدیریت یکپارچه همراه با حل تمرینات کارگاهی
 • تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در استاندارد ISO 19011
 • معرفی سوابق مورد نیاز در اجرای ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه همراه با حل تمرینات کارگاهی
 • شناسایی و ارزیابی ممیزی و بررسی صلاحیت آنان

شکل گیری اقدامات بهبوددهنده حاصل از نتایج


دسته بندی ها: مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
 • 32251000 داخلی 116
ثبت نام

جستجوی دوره