دوره جامع تخصصی شبکه های مبتنی بر Cisco
 /  دوره جامع تخصصی شبکه های مبتنی بر Cisco
دوره جامع تخصصی شبکه های مبتنی بر Cisco

دوره آموزشی برای ورود به دنیای سیسکو و آشنایی با سخت­ افزارها و سیستم عامل ارائه شده توسط این شرکت می­ باشد. با گذراندن این دوره قادر به پیکربندی و مدیریت سوییچ ­ها و روترهای سیسکو در شبکه می ­باشید که نقش به سزایی در شبکه­ های امروزی را دارند.

 

Network+

 

۱٫۰ Network Fundamentals

۱٫۱ Explain the role and function of network components

 • ۱٫۱٫a Routers
 • ۱٫۱٫b L2 and L3 switches
 • ۱٫۱٫c Next-generation firewalls and IPS
 • ۱٫۱٫d Access points
 • ۱٫۱٫e Controllers (Cisco DNA Center and WLC)
 • ۱٫۱٫f Endpoints
 • ۱٫۱٫g Servers

۱٫۲ Describe characteristics of network topology architectures

 • ۱٫۲٫a 2 tier
 • ۱٫۲٫b 3 tier
 • ۱٫۲٫c Spine-leaf
 • ۱٫۲٫d WAN
 • ۱٫۲٫e Small office/home office (SOHO)
 • ۱٫۲٫f On-premises and cloud

۱٫۳ Compare physical interface and cabling types

 • ۱٫۳٫a Single-mode fiber, multimode fiber, copper
 • ۱٫۳٫b Connections (Ethernet shared media and point-to-point)
 • ۱٫۳٫c Concepts of PoE

۱٫۴ Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)

۱٫۵ Compare TCP to UDP

۱٫۶ Configure and verify IPv4 addressing and subnetting

۱٫۷ Describe the need for private IPv4 addressing

۱٫۸ Configure and verify IPv6 addressing and prefix

۱٫۹ Compare IPv6 address types

 • ۱٫۹٫a Global unicast
 • ۱٫۹٫b Unique local
 • ۱٫۹٫c Link local
 • ۱٫۹٫d Anycast
 • ۱٫۹٫e Multicast
 • ۱٫۹٫f Modified EUI 64

۱٫۱۰ Verify IP parameters for Client OS (Windows, Mac OS, Linux)

۱٫۱۱ Describe wireless principles

 • ۱٫۱۱٫a Nonoverlapping Wi-Fi channels
 • ۱٫۱۱٫b SSID
 • ۱٫۱۱٫c RF
 • ۱٫۱۱٫d Encryption

۱٫۱۲ Explain virtualization fundamentals (virtual machines)

۱٫۱۳ Describe switching concepts

 • ۱٫۱۳٫a MAC learning and aging
 • ۱٫۱۳٫b Frame switching
 • ۱٫۱۳٫c Frame flooding
 • ۱٫۱۳٫d MAC address table

۲٫۰ Network Access

۲٫۱ Configure and verify VLANs (normal range) spanning multiple switches

 • ۲٫۱٫a Access ports (data and voice)
 • ۲٫۱٫b Default VLAN
 • ۲٫۱٫c Connectivity

۲٫۲ Configure and verify interswitch connectivity

 • ۲٫۲٫a Trunk ports
 • ۲٫۲٫b 802.1Q
 • ۲٫۲٫c Native VLAN

۲٫۳ Configure and verify Layer 2 discovery protocols (Cisco Discovery Protocol and LLDP)

۲٫۴ Configure and verify (Layer 2/Layer 3) EtherChannel (LACP)

۲٫۵ Describe the need for and basic operations of Rapid PVST+ Spanning Tree Protocol and identify basic operations

 • ۲٫۵٫a Root port, root bridge (primary/secondary), and other port names
 • ۲٫۵٫b Port states (forwarding/blocking)
 • ۲٫۵٫c PortFast benefits

۲٫۶ Compare Cisco Wireless Architectures and AP modes

۲٫۷ Describe physical infrastructure connections of WLAN components (AP,WLC, access/trunk ports, and LAG)

۲٫۸ Describe AP and WLC management access connections (Telnet, SSH, HTTP,HTTPS, console, and TACACS+/RADIUS)

۲٫۹ Configure the components of a wireless LAN access for client   connectivity using GUI only such as WLAN creation, security settings, QoS profiles, and advanced WLAN settings

۳٫۰ IP Connectivity

۳٫۱ Interpret the components of routing table

 • ۳٫۱٫a Routing protocol code
 • ۳٫۱٫b Prefix
 • ۳٫۱٫c Network mask
 • ۳٫۱٫d Next hop
 • ۳٫۱٫e Administrative distance
 • ۳٫۱٫f Metric
 • ۳٫۱٫g Gateway of last resort

۳٫۲ Determine how a router makes a forwarding decision by default

 • ۳٫۲٫a Longest match
 • ۳٫۲٫b Administrative distance
 • ۳٫۲٫c Routing protocol metric

۳٫۳ Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing

 • ۳٫۳٫a Default route
 • ۳٫۳٫b Network route
 • ۳٫۳٫c Host route
 • ۳٫۳٫d Floating static

۳٫۴ Configure and verify single area OSPFv2

 • ۳٫۴٫a Neighbor adjacencies
 • ۳٫۴٫b Point-to-point
 • ۳٫۴٫c Broadcast (DR/BDR selection)
 • ۳٫۴٫d Router ID
 • ۵ Describe the purpose of first hop redundancy protocol

۴٫۰ IP Services

۴٫۱ Configure and verify inside source NAT using static and pools

۴٫۲ Configure and verify NTP operating in a client and server mode

۴٫۳ Explain the role of DHCP and DNS within the network

۴٫۴ Explain the function of SNMP in network operations

۴٫۵ Describe the use of syslog features including facilities and levels

۴٫۶ Configure and verify DHCP client and relay

۴٫۷ Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking, queuing, congestion, policing, shaping

۴٫۸ Configure network devices for remote access using SSH

۴٫۹ Describe the capabilities and function of TFTP/FTP in the network

۵٫۰ Security Fundamentals

۵٫۱ Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)

۵٫۲ Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)

۵٫۳ Configure device access control using local passwords

۵٫۴ Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)

۵٫۵ Describe remote access and site-to-site VPNs

۵٫۶ Configure and verify access control lists

۵٫۷ Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)

۵٫۸ Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts

۵٫۹ Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)

۵٫۱۰ Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI

۶٫۰ Automation and Programmability

۶٫۱ Explain how automation impacts network management

۶٫۲ Compare traditional networks with controller-based networking

۶٫۳ Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)

 • ۶٫۳٫a Separation of control plane and data plane
 • ۶٫۳٫b North-bound and south-bound APIs

۶٫۴ Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management

۶٫۵ Describe characteristics of REST-based APIs (CRUD, HTTP verbs, and data encoding)

۶٫۶ Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible

۶٫۷ Interpret JSON encoded data

۱٫۰ Architecture

۱٫۱ Explain the different design principles used in an enterprise network

 • ۱٫۱٫a Enterprise network design such as Tier 2, Tier 3, and Fabric Capacity planning
 • ۱٫۱٫b High availability techniques such as redundancy, FHRP, and SSO
  1. ۱٫۲ Analyze design principles of a WLAN deployment

   • ۱٫۲٫a Wireless deployment models (centralized, distributed, controller-less, controller based, cloud, remote branch)
   • ۱٫۲٫b Location services in a WLAN design

   ۱٫۳ Differentiate between on-premises and cloud infrastructure deployments

   ۱٫۴ Explain the working principles of the Cisco SD-WAN solution

   • ۱٫۴٫a SD-WAN control and data planes elements
   • ۱٫۴٫b Traditional WAN and SD-WAN solutions

   ۱٫۵ Explain the working principles of the Cisco SD-Access solution

   • ۱٫۵٫a SD-Access control and data planes elements
   • ۱٫۵٫b Traditional campus interoperating with SD-Access

   ۱٫۶ Describe concepts of wired and wireless QoS

   • ۱٫۶٫a QoS components
   • ۱٫۶٫b QoS policy

   ۱٫۷ Differentiate hardware and software switching mechanisms

    • ۱٫۷٫a Process and CEF
    • ۱٫۷٫b MAC address table and TCAM
   • ۱٫۷٫c FIB vs. RIB

   ۲٫۰ Virtualization

   ۲٫۱ Describe device virtualization technologies

   • ۲٫۱٫a Hypervisor type 1 and 2
   • ۲٫۱٫b Virtual machine
   • ۲٫۱٫c Virtual switching

   ۲٫۲ Configure and verify data path virtualization technologies

   • ۲٫۲٫a VRF
   • ۲٫۲٫b GRE and IPsec tunneling

   ۲٫۳ Describe network virtualization concepts

   • ۲٫۳٫a LISP

   ۲٫۳٫b VXLAN

   ۳٫۰ Infrastructure

   ۳٫۱ Layer 2

   • ۳٫۱٫a Troubleshoot static and dynamic 802.1q trunking protocols
   • ۳٫۱٫b Troubleshoot static and dynamic EtherChannels
   • ۳٫۱٫c Configure and verify common Spanning Tree Protocols (RSTP and MST)

   ۳٫۲ Layer 3

   • ۳٫۲٫a Compare routing concepts of EIGRP and OSPF (advanced distance vector vs. linked state, load balancing, path selection, path operations, metrics)
   • ۳٫۲٫b Configure and verify simple OSPF environments, including multiple normal areas, summarization, and filtering (neighbor adjacency, point-to-point and broadcast network types, and passive interface)
   • ۳٫۲٫c Configure and verify eBGP between directly connected neighbors (best path selection algorithm and neighbor relationships)

   ۳٫۳ Wireless

   • ۳٫۳٫a Describe Layer 1 concepts, such as RF power, RSSI, SNR, interference noise, band and channels, and wireless client devices capabilities
   • ۳٫۳٫b Describe AP modes and antenna types
   • ۳٫۳٫c Describe access point discovery and join process (discovery algorithms, WLC selection process)
   • ۳٫۳٫d Describe the main principles and use cases for Layer 2 and Layer 3 roaming
   • ۳٫۳٫e Troubleshoot WLAN configuration and wireless client connectivity issues

   ۳٫۴ IP Services

    • ۳٫۴٫a Describe Network Time Protocol (NTP)
    • ۳٫۴٫b Configure and verify NAT/PAT
    • ۳٫۴٫c Configure first hop redundancy protocols, such as HSRP and VRRP
    • ۳٫۴٫d Describe multicast protocols, such as PIM and IGMP v2/v3

   ۴٫۰ Network Assurance

   ۴٫۱ Diagnose network problems using tools such as debugs, conditional debugs, trace route, ping, SNMP, and syslog

   ۴٫۲ Configure and verify device monitoring using syslog for remote logging

   ۴٫۳ Configure and verify NetFlow and Flexible NetFlow

   ۴٫۴ Configure and verify SPAN/RSPAN/ERSPAN

   ۴٫۵ Configure and verify IPSLA

   ۴٫۶ Describe Cisco DNA Center workflows to apply network configuration, monitoring, and management

   ۴٫۷ Configure and verify NETCONF and RESTCONF

   ۵٫۰ Security

   ۵٫۱ Configure and verify device access control

   • ۵٫۱٫a Lines and password protection
   • ۵٫۱٫b Authentication and authorization using AAA

   ۵٫۲ Configure and verify infrastructure security features

   • ۵٫۲٫a ACLs
   • ۵٫۲٫b CoPP

   ۵٫۳ Describe REST API security

   ۵٫۴ Configure and verify wireless security features

   • ۵٫۴٫a EAP
   • ۵٫۴٫b WebAuth
   • ۵٫۴٫c PSK

   ۵٫۵ Describe the components of network security design

   • ۵٫۵٫a Threat defense
   • ۵٫۵٫b Endpoint security
   • ۵٫۵٫c Next-generation firewall
   • ۵٫۵٫d TrustSec, MACsec

   ۵٫۵٫e Network access control with 802.1X, MAB, and WebAuth

   ۶٫۰ Automation

   ۶٫۱ Interpret basic Python components and scripts

   ۶٫۲ Construct valid JSON encoded file

   ۶٫۳ Describe the high-level principles and benefits of a data modeling language, such as YANG

   ۶٫۴ Describe APIs for Cisco DNA Center and vManage

   ۶٫۵ Interpret REST API response codes and results in payload using Cisco DNA Center and RESTCONF

   ۶٫۶ Construct EEM applet to automate configuration, troubleshooting, or data collection

   ۶٫۷ Compare agent vs. agentless orchestration tools, such as Chef, Puppet, Ansible, and SaltStack

 

 

 


دسته بندی ها: Cisco

دوره های مرتبط

Cisco
CCNA Data center
اهدافپیش نیازسرفصل در این دوره شما با فنّاوری‌ها و محصولاتی از Cisco آشنا خواهید شد که در دیتاسنتر
Cisco
CCNP-TSHOOT
اهدافپیش نیازسرفصل   در دوره CCNP Tshoot نحوه مدیریت، نگهداری و عیب یابی از انواع تجهیزات روتینگ و همچنین تجهیزات سوئیچینگ سیسکو آموزش داده
سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان 1.خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 130
ثبت نام

جستجوی دوره