دوره تربیت کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE Supervisor
 /  دوره تربیت کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE Supervisor
دوره تربیت کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE Supervisor

 

به‌منظور نظارت برعملکرد ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست و شناسایی   مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها و پیشگیری از حوادث و تلفات نیروی انسانی، سازمان‌های باید مسئول HSE را مشخص نمایند.
تعیین مسئول HSE توسط مدیریت ارشد از اهمیت ویژه ای دارد دراین مطلب شرایط احراز  مسئول HSE و شرح وظایفعمومی مسئول HSE آمده است.
سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست HSE باید توسط مشاور HSE   طرح ریزی شده و سپس نظارت توسط مسئول HSE بر اجرای سیستم مدیریت HSE  انجام شود.

دیپلم

 

آشنایی با الزامات و ممیزی استاندارد ISO 14001, HSE-MS, OHSAS 18001

اصول شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک

تدوین و ارزیابی HES-Plan

HSE پیمانکاران

یکپارچگی سرمایه در HSE

واکنش در برابر شرایط اضطراری

تحقیق، تحلیل وروش نگارش گزارش حوادث

شناسایی و کنترل آلودگی های محیط زیست

مدیریت پسماند و روش های دفع بهداشتی

 


دسته بندی ها: ایمنی

دوره های مرتبط

  • ساختمان شماره2،بلوار ارم ،نبش کوچه17،پلاک 20
  • 32285045 داخلی 108 - 114

قیمت

520.000 تومان
ثبت نام

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)