خلاقیت و ایده پردازی در آگهی های تجاری و تبلیغات
 /  خلاقیت و ایده پردازی در آگهی های تجاری و تبلیغات
خلاقیت و ایده پردازی در آگهی های تجاری و تبلیغات

آشنایی دانشجویان با خلاقیت و ایده پردازی در تبلیغات و روشهای مختلف اجرا ئ ارائه آنها و مقایسه آنها با روشهای معمول اجرای تبلیغات

windows

  • آشنایی با مبانی و اصول خلاقیت وایده پردازی
  • آشنایی با انواع تکنیک های خلاقیت
  • تمرینهای گروهی
  • تمرینهایی با موضوع مشترک ویژه هر فرد
  • تمرینهایی با موضوع اختصاصی ویژه هر فرد
  • طراحی یک آگهی خلاق در یکی از رسانه ها


دسته بندی ها: گرافیک و تبلیغات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 131

قیمت

350.000 تومان

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره