حسابداری پیمانکاری
 /  حسابداری پیمانکاری
حسابداری پیمانکاری

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای پروژه‌های بزرگ نظیر راه‌سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پست‌های فشارقوی و انتقال نیرو و… را به موسسات پیمانکاری واگذار می‌کنند، ثبت فرآیندهای مالی منوط به استفاده از حسابدارانی زبده و دارای دانشی فراتر از حسابداران معمولی خواهد بود. دوره تخصصی حسابداری پیمانکاری فرصتی ویژه برای حسابدارانی است که می‌خواهند در این شرکت‌ها مشغول به کار شوند

حسابداری مالی

 • ویژگی های صنعت و قراردادهای پیمانکاری
 • ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت
 • حساب‌های شرکت پیمانکاری
 • دارائی‌های جاری وثابت
 • بدهی‌های جاری وبلند مدت
 • روش‌های متداول حسابداری پیمانکاری
 • دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
 • تعیین سود ، انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
 • محاسبه سود پیمان نا تمام
 • گزارش‌های مالی

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
 • 32251000 داخلی 116

قیمت

600.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره