حسابداری سامان
 /  حسابداری سامان
حسابداری سامان

دانشجویان بتوانند رویدادهای مالی سیستم دستی را برروی سیستم رایانه‌ای پیاده و اجرا نمایند.
ارتقاء توان علمی و عملی دانشجویان آشنا به اصول حسابداری ، در خصوص بکارگیری نرم‌افزارها و سیستم‌های اتوماسیون حسابداری و امکان اشتغال‌زایی برای دانشجویان در زمینه مالی و  حسابداری
دانشجویان بتوانند رویدادهای مالی سیستم دستی را برروی سیستم رایانه‌ای پیاده و اجرا نمایند.

اصول حسابداری

 

 • تعریف حسابداری و پروسه حسابداری و ماهیت حسابها
 • تعریف گروهها مختلف حسابها
 • طبقه‌بندی حسابها و نحوه صدور ثبت حسابداری
 • سند حسابدای و دنبال نمودن آن در دفاتر قانونی مؤسسه‌های خدماتی ، تجاری و مراحل
 • حسابداری در سیستم دستی و سیستم مکانیزه
 • مزایا و امکاناتی که یک سیستم مکانیزه نسبت به سیستم دستی دارد
 • راه‌اندازی نرم‌افزارهای حسابداری به وسیله تعریف سرفصل‌های حسابداری به صورت کد در
 • فعالیتهای انتفاعی ، تجاری ، کد کردن حسابها با توجه به خواست و نیاز مدیران شرکتها
 • معرفی منوهای نرم افزار حسابداری و منوهای مشترک سایز نرم‌افزارها
 • معرفی منوی اطلاعات پایه و خود استفاده از آن شامل : تعیین ساختار کدینگ و وارد نمودن
 • اطلاعات در سطوح کل ، معین و تفضیلی
 • نحوه اصلاح و حذف اطلاعات پایه

 

 


دسته بندی ها: عمومی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 125

قیمت

925.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره