عملیات پایان سال حقوق ودستمزد
 /  عملیات پایان سال حقوق ودستمزد
عملیات پایان سال حقوق ودستمزد

آشنایی حرفه ای جامعه هدف با نحوه محاسبه وعملیات حسابداری بخش های مختلف حقوق و دستمزد

آشنایی با اصول اولیه حسابداری

 • نحوه محاسبه عیدی و پاداش
 • نحوه محاسبه ذخیره پایان خدمت
 • نحوه محاسبه مرخصی
 • مزایای مستمر و غیر مستمر (نقدی و غیر نقدی)
 • نحوه محاسبه مالیات و بیمه
 • تسویه حساب مالیات سالیانه از طریق تنظیم لیست تجمیع حقوق
 • نحوه برخورد با اضافه مالیات کسر شده از پرسنل
 • جرائم مالیاتی و بیمه ای
 • عملیات حسابداری
 • نحوه تنظیم فیش حقوق

 

 

 

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
 • 32251000 داخلی 116

قیمت

335.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره