جامع مدیریت کیفیت
 /  جامع مدیریت کیفیت
جامع مدیریت کیفیت

کسب مهارت لازم جهت یافتن و رفع عیوب موجود در مراحل مختلف فرآیند تولید ( که تحت عنوان تجزیه و تحلیل خطر و نقطه بحرانی شناخته می شود)

آشنایی با روش صحیح آزمایش فیزیکی و شیمیایی نمونه ها

بررسی انطباق روش های تولید با قوانین مربوطه

نظارت بر هر بخش از فرآیند تولید

بازرسی مواد و محصولات برای یافتن عیوب

آشنایی کامل با وظایف کارشناس کنترل کیفیت در تمامی صنایع

آشنایی با روش صحیح گرفتن بازخورد و شکایات مشتریان و تجزیه و تحلیل و بررسی آنها و انتقال برخی از مباحث به مدیران در صورت لزوم

آشنایی با روش صحیح آموزش و نظارت بر کارکنان جدید به منظور شناخت کامل نظام نامه کیفیت توسط آنها و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی توسط آنها که به کیفیت محصولات تولیدی لطمه وارد می کند

شیوه های گزارش نویسی برای مدیران کیفیت یا مدیران ارشد شرکت


لیسانس

تفکر سیستمی

مدیریت کیفیت فراگیرTQM

هزینه های کیفیتCOQ

کنترل کیفیت آماریSQC

ابزارهای کیفیت

طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول (APQP)

قابلیت فرایند و قابلیت اطمینان

حل مساله سیستماتیک(RCA-FMEA-Fishbone Diagram)

تحلیل پارتو

معرفی استاندارد ها، مدل ها و روش های بهبود(ISO9001/6sigma/Environment and safety in quality/Kaizen)


دسته بندی ها: مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 2. خیابان ارم. نبش کوچه 17. پلاک 20
  • 32285045 داخلی 119

قیمت

2.130.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)