جامع مدیریت کیفیت
 /  جامع مدیریت کیفیت
جامع مدیریت کیفیت

کسب مهارت لازم جهت یافتن و رفع عیوب موجود در مراحل مختلف فرآیند تولید ( که تحت عنوان تجزیه و تحلیل خطر و نقطه بحرانی شناخته می شود)

آشنایی با روش صحیح آزمایش فیزیکی و شیمیایی نمونه ها

بررسی انطباق روش های تولید با قوانین مربوطه

نظارت بر هر بخش از فرآیند تولید

بازرسی مواد و محصولات برای یافتن عیوب

آشنایی کامل با وظایف کارشناس کنترل کیفیت در تمامی صنایع

آشنایی با روش صحیح گرفتن بازخورد و شکایات مشتریان و تجزیه و تحلیل و بررسی آنها و انتقال برخی از مباحث به مدیران در صورت لزوم

آشنایی با روش صحیح آموزش و نظارت بر کارکنان جدید به منظور شناخت کامل نظام نامه کیفیت توسط آنها و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی توسط آنها که به کیفیت محصولات تولیدی لطمه وارد می کند

شیوه های گزارش نویسی برای مدیران کیفیت یا مدیران ارشد شرکت


لیسانس

مقدماتی :

     مدیریت کیفیت فراگیر

     فرایند گرایی در سازمان

     هزینه های کیفیت(COQ)

    گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

طرح ریزی کیفیت

آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن (FMEA)

 

دوره پیشرفته :

کنترل کیفیت آماریو ابزارهای کیفیت

    تفکر سیستمی و حل مساله سیستماتیک

    استانداردها و مدل های کیفیت


دسته بندی ها: مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

2.700.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره