جامع مدیرت پروژه های EPC
 /  جامع مدیرت پروژه های EPC
جامع مدیرت پروژه های EPC

 • شناخت طرف های درگیر در پروژه
 • آشنایی با انواع قراردادها
 • آشنایی با شرایط عمومی پیمان های مختلف (سه عاملی، دو عاملی و…)
 • آشنایی با اسناد بالادستی
 • آشنایی با آیین نامه های اجرایی در حوزه های پیمان

لیسانس

 • مدیریت مهندسی در پروژه های EPC
 • مدیریت ادعا در پروژه های EPC
 •  مدیریت پیمان ها و مناقصات در پروژه های EPC
 • مدیریت هزینه، تعدیل و تورم در پروژه های EPC
 •  مسئولیت ها، وظایف و ارتباطات در پروژه های EPC
 •  مهندس مشاور در پروژه های EPC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

 • ساختمان شماره2،بلوار ارم ،نبش کوچه17،پلاک 20
 • 32285045 داخلی 108 - 114

قیمت

1.380.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)