جامع عکاسی، نورپردازی تخصصی و استودیویی
 /  جامع عکاسی، نورپردازی تخصصی و استودیویی
جامع عکاسی، نورپردازی تخصصی و استودیویی

 • آشنایی با دوربین عکاسی
 • آشنایی با تِسترها
 • شیوه های متفاوت عکاسی و چگونگی برخورد با آن
 • آشنایی با فیلترها
 • آشنایی با اصول عمق میدان و بهره گیری آن در تصویر

windows

 • شنایی با دوربین عکاسی
 • آشنایی با تِسترها
 • شیوه های متفاوت عکاسی و چگونگی برخورد با آن
 • آشنایی با فیلترها
 • آشنایی با اصول عمق میدان و بهره گیری آن در تصویر
 • عکاسی در محیط های باز (عملی)
 • بررسی عکاسی در محیط های باز و ترکیب بندی (تئوری)
 • عکاسی در محیط استودیو (تئوری)
 • فلاش و کار با آن
 • نورسنجی و انواع آن
 • ترکیب بندی و کادربندی در عکاسی
 • مبانی در عکاسی
 • زیباشناسی تصویر
 • ویرایش تصویر در نرم افزارهای Lithron , Photoshop
 • پروژه نهایی


دسته بندی ها: عکاسی و فیلمبرداری

دوره های مرتبط

 • 32251000 داخلی121

قیمت

1،500.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره