جامع انیماتور حرفه ای
 /  جامع انیماتور حرفه ای
جامع انیماتور حرفه ای

فرا گیری ساخت انیمیشن ۳ بعدی

windows

 • مبانی هنر ، خلاقیت
 • Photoshop
 • Maya
 • Z-Brush
 • Nuke
 • Houdini
 • فرا گیری ساخت انیمیشن ۳ بعدی و پنج مرحله اساسی
 • Modeling
 • Material
 • Light & Camera
 • Rendering Animating
 • میتوان اشیاء هندسی ساده و پیچیده سه بعدی را با روشهای مختلف طراحی نمود
 • به اشیاء مواد مناسب نسبت داد
 • اشیاء و دوربین را متحرک ساخت و یک انیمیشن حرفه ای را طراحی کرد مواد مناسب را به آن نسبت داد و آنها را متحرک کرد و به صورت یک انیمینشن کامل ذخیره نمود.


دسته بندی ها: انیمیشن سازی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000داخلی121

قیمت

2.350.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره