توسعه فردی
 /  توسعه فردی
توسعه فردی

هدف این دوره کمک به افراد در راستای ایجاد شناخت دقیق تر از دانش،مهارت و توانمندی آنها ،همچنین تحلیل نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت ها و تهدید های محیطی می باشد به گونه ای که مسیر جهت پیشرفت حرفه ای و رسیدن به اهداف شخصی و شغلی برای افراد هموار تر گردد.

لیسانس

 

۱- کسب مهارت های تفکر انتقادی و کاربرد آن ها در کسب و کار: مهارت های گفتگو؛ مهارت های نقد داده ها و اطلاعات؛ مهارت های شناخت باورهای بنیادین و فرضیه های خاموش فردی و فهم رابطه بین آن ها و سایر بخش های وجودی.

۲- مدیریت تعارض و حل مسئله: مهارت های شناخت مشکلات و تعارض ها؛ تبدیل تعارض ها و مشکلات به مسائل؛ فهم انتظارات و اهداف؛ آفرینش راهکارهای عبور از مشکلات و تعارض ها و حرکت به سوی اهداف.

۳- مهارت های رسیدن به یکپارچگی شخصیت: شناخت ارزش ها و ایجاد هماهنگی میان ارزش ها و سایر جنبه های شخصیت فرد (رفتارها، احساسات، نیازها، انتظارات، استعدادها، باورها و غرایز).

۴- توسعه کنشگری بین فردی: مهارت های رسیدن به صمیمیت سازمانی با تکیه بر مهارت های جراتمندی (قاطعیت) و آرامش درونی.

۵- مدیریت هیجان های تندخو (خشم، اضطراب و ناامیدی) در کنش های اجتماعی و سازمانی: مدیریت هیجان های تند خو پیش از تجریه طوفانی آن ها و رسیدن به صلح درونی از مسیر آشتی با این عواطف.

۶- مدیریت روابط بین فردی از طریق شناخت خود: ارتباط ما با دیگران می تواند عرصه ای مطمئن برای شناخت خودمان باشد. این شناخت مدیریت ارتباط با دیگران را تسهیل می کند و کمک می کند فرد از منظری فراتر از خودش به تعارضات بین فردی نگاه کند.

۷- عبور از داوری به سوی مشاهده و درک متقابل در جهت مدیریت موثر ارتباطات: افزایش بهروه وری مناسبات بین فردی با استفاده از افزایش بهره وری کلامی


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

1.250.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره