تصویر سازی دیجیتال (آموزش با Photoshop و Illustrator و قلم نوری)
 /  تصویر سازی دیجیتال (آموزش با Photoshop و Illustrator و قلم نوری)
تصویر سازی دیجیتال (آموزش با Photoshop و Illustrator و قلم نوری)

این روزها با پیشرفت تکنولوژی تمامی امور با رایانه انجام می گیرد یکی از امور بشدت پولساز تصویرسازی دیجیتال می باشد. تصویرسازی دیجیتال تکنیکی است که در آن نقاشی بجای اینکه روی کاغذ یا بوم نقاشی کشیده شود در محیط نرم افزاری و رایانه ای با قلم نوری و یا موس کشیده می شود. شما با شرکت در این دوره می توانید علاوه بر کشیدن آثاری که موجود هست با پرورش خلاقیت خود تصاویر جدیدی را ترسیم کنید.

Windows- آموزش تصویرسازی و نقاشی دیجیتال نیازمند داشتن قلم نوری یا تبلت نوت میباشد.

سرفصل های تصویر سازی دیجیتال (آموزش با Photoshop و Illustrator و قلم نوری)

  • آموزش طراحی پرتره به صورت دیجیتال
  • آشنایی با پرسپکتیو و حجم سازی
  • آشنایی با فرم، نور و سایه ها
  • طراحی از طبیعت بی جان
  • اموزش آناتومی و آموزش طراحی فیگوراتیو (بدن) بهصورت تصویر سازی دیجیتال
  • برگردان کارهای نقاشی و طراحی از تاریخ هنر

آموزش تصویرسازی و نقاشی دیجیتال نیازمند داشتن قلم نوری یا تبلت نوت میباشد.


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)

قیمت

1.350.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره