تحلیل مکانیکی توسط نرم افزار Abaqus
 /  تحلیل مکانیکی توسط نرم افزار Abaqus
تحلیل مکانیکی توسط نرم افزار Abaqus

 

نرم‌افزار Abaqus یا ABAQUS محصول شرکت فرانسوی Dassault Systèmes و تحت برند SIMULIA یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای CAE (مخفف Computer Aided Engineering) و به‌معنی مهندسی به‌کمک رایانه و به‌طور خاص تحلیل به‌کمک رایانه (Computer Aided Analysis) می‌باشد که زمینه‌ی تحلیل به‌روش اجزاء یا المان محدود (Finite Element Method و به‌اختصار FEM) را فراهم می‌کند. با استفاده از آباکوس حل انواع مسایل، از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیده‌ترین مدل‌سازی‌های غیرخطی ممکن خواهد شد. از آن‌جا که آباکوس یک ابزار مدل‌سازی و تحلیل عمومی و گسترده است، استفاده از آن محدود به تحلیل مسائل مکانیک جامدات (تنش-کرنش) نمی‌شود و می‌توان مسایل مختلفی نظیر انتقال حرارت، انتشار جرم، مدیریت و تحلیل حرارتی اجزای الکتریکی، مسائل مربوط به مکانیک خاک و… را نیز مورد مطالعه قرار داد. روند کلی کار نرم‌افزار در سه بخش کلی پیش‌پردازش، پردازش و پس‌پردازش تقسیم می‌شود که مراحل اول و دوم در نرم‌افزار Abaqus CAEStandard (مخفف Complete Abaqus Environment و همچنین Computer Aided Engineering) انجام می‌شود و بخش نهایی در نرم‌افزار Abaqus Viewer صورت می‌گیرد.

۱- آشنایی با روش اجزا محدود و روشهای حل صریح و غیر صریح
۲- تسلط بر ماژول های نرم افزار
۳- آشنایی با انواع المانها در نرم افزار آباکوس و روش های انتگرال گیری در آنها
۴- توانایی مقدماتی شبیه سازی انواع مسایل خطی(الاستیک) و غیر خطی(پلاستیک)
۵- توانایی استخراج نتایج از نرم افزار و مقایسه آن ها با نتایج تجربی

 

windows و آشنایی با رشته مهندسی مکانیک

 •  آشنایی مختصر با دسته بندی نرم افزارهای مهندسی، آشنایی با جایگاه و عملکرد نرم افزار آباکوس
 • آشنایی با روش محاسبات، عملکرد و مراحل حل مسئله در آباکوس
 • آشنایی با المان های کاربردی در آباکوس
 • بررسی عضوهای ساده دو نیرویی بصورت دو بعدی و فضایی
 • بررسی انواع ترسیم
 • بررسی و تحلیل تنش کششی/فشاری، جابجایی و کمانش
 • بررسی و تحلیل تنش برشی
 • بررسی و تحلیل خمش
 • بررسی و تحلیل پیچش
 • بررسی و تحلیل خستگی
 • بررسی تنش از روی نمودار
 • بررسی استحکام از روی نمودار
 • بررسی پایداری از روی نمودار
 • بررسی سختی از روی نمودار
 • بررسی کرنش از روی نمودار


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1 .خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 116

قیمت

1.400.000 تومان
ثبت نام

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره