تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 /  تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 

لیسانس حسابداری  یا حسابداری مالی

آسنایی با تهیه و تنظیم صورتهای مالی

آشنایی با تجزیه و تحلیل صورت های مالی

استفاده از نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل کاربردی صورت های مالی برای برنامه ریزی و بررسی نقاط ضعف و برنامه ریزی جهت بهبود روند فعالیت شرکت ها و سود آنها


دسته بندی ها: حسابداری، مالی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

850.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره