آشنایی با مبانی و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
 /  آشنایی با مبانی و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
آشنایی با مبانی و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی فراگیران با الزامات استاندارد ISO/IEC17025 و مستند سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها بر اساس این استاندارد می‌باشد. استاندارد سازی در خدمات مراکز آزمایشگاهی به انجام بهتر کارها کمک می‌کند و برای مقبولیت مراکز آزمایشگاهی ضروری می‌باشد. اخذ تایید صلاحیت‌های بین‌المللی نظیر استاندارد ISO/IEC 17025 یک اطمینان از کیفیت نتایج و خروجی مراکز آزمایشگاهی برای مشتریان آن‌ها فراهم می‌آورد. بدین معنا که نتایج آزمون دارای دقت و صحت مناسب می‌باشند.

۹۰۰۱-۲۰۱۵

مقدمه بر استاندارد ISO/IEC 17025
الزامات مدیریتی استاندارد  ISO/IEC 17025
الزامات فنی استاندارد  ISO/IEC 17025
آشنایی تغییرات ویرایش جدید استاندارد  ۲۰۱۷: ISO/IEC 17025
الزامات فنی سیستم کیفیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025


دسته بندی ها: مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

330.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره