برنامه نویسی #C تحت ویندوز(Windows Application)
 /  برنامه نویسی #C تحت ویندوز(Windows Application)
برنامه نویسی #C تحت ویندوز(Windows Application)

نوشتن برنامه بصورت حرفه ای با #C تحت ویندوز

– برنامه نویسی گرافیک با #C
– آشنایی با طراحی و ساخت بانک اطلاعاتی SQL
– رابط #C با لایه بانک اطلاعاتی
– ارتباط #application C با سایر application های معروف مثل Excel ,Access ,Arc GIS, 3DsMax


مبانی برنامه نویسی #C

Windows Application Programming in C#.NET

Introduction to Windows Forms

 • Create a form and add controls to it
 • Create an inherited form by using Visual Inheritance
 • Organize controls on a form

Deploying Windows Forms Applications

 • Use strong-named assemblies in .NET applications.
 • Use application configuration files to configure and use Microsoft Windows Installer 2.0 to package and deploy .NET applications.
 • Control Class
 • Buttons
 • Text Boxes Labels, Literals
 • Image Controls Picture Box Control
 • Panel Control C#.NET 4.0 Syllabus www.ipsr.org ipsr solutions ltd
 • Combo Box Control
 • List Boxes
 • Dropdown Lists
 • Date Time Picker Control
 • Link Labels
 • Check Boxes
 • Check Box Lists Radio Buttons
 • Radio Button Lists
 • Rich Text Box Control
 • Tab Control
 • Tool Strip Control
 • Menu Strip Control

Creating Custom Control

 • Create New Controls for Forms
 • Create a Control from an Existing
 • Control and Add Functionality

Introduction of DataBase Concept and SQL Server

 • Introduction of 3 main Steps for software developing : Analysis / Design / Implementation(It refers to software engineering concepts)
 • Structure of DataBase, Table and any object’s in Sql Server
 • DDL commands in Sql (create, alter…)
 • DML commands in Sql (select ,insert , update)a) Introduction to SQL
  b) Evolution of ADO.NET after Native Drivers, ODBC Drivers

c) About Managed Providers
d) Important Objects in Managed Provider

a) Creating Database using VS.NET
b) Establishing Connection with Database
c) Connection String Formats

a) Executing simple Insert, Update and Delete Statements

b) Executing Select Statement and using SqlDataReader


a) Prepared Statements
b) Stored Procedures

a) Managing Transactions
b) Asynchronous Execution of Sql Statements
c) To write provider independent code

 • Functions in Sql
 • Stored procedures in Sql
 • Views and Joins of Tables in Sql
 • Constraints to perform security and data validation in Sql
 • Joining Sql server abilities with ADO.net solutions

Joining Sql server abilities with Entity Frame work solutions

Introduction of Entity Frame work as the Most Modern way of Using Data in Application

 • Building Entity Data Models
 • Introduction to Entity Data Models
 • Modifying the Entity Data Model
 • Customizing the Entity Data Model
 • Querying Entity Data
 • Retrieving Data by Using LINQ to Entities
 • Retrieving Data by Using Entity SQL
 • Retrieving Data by Using Entity Client Provider
 •  Retrieving Data by Using Stored Procedures
 • Unit Testing Your Data Access Code
 • Creating, Updating, and Deleting Entity Data
 • Understanding Change Tracking in the Entity Framework Modifying Data in an Entity Data Model
 • Building Optimized Solutions by Using Object Services
 • The Stages of Query Execution
 • Change Tracking and Object Materialization
 • Using Compiled Queries
 • Using Design-Time Generated Entity Framework Views
 • Monitoring Performance
 • Performing Asynchronous Data Modifications
 • Customizing Entities and Building Custom Entity Classes
 • Overriding Generated Classes
 • Using Templates to Customize Entities
 • Creating and Using Custom Entity Classes

Using Data in Windows Forms Applications /Using Sql Server’s commands

 • ADO.NET (Working with Database)
 • Describe the objects in the ADO.NET object model.
 • Add and configure ADO.NET objects in a Windows Forms application.
 • Access and modify data from a database by using Datasets.
 • Connection Object
 • Command Object
 • Data Readers
 • Data Sets & Data Adapters
 • Execute non-query, Execute scalar
 • Execute reader
 • Data Grid View Control
 • Data Bindings of data base controls

Creating MDI Applications

 •  MDI Applications
 • MDI Parent and MDI Child Forms
 • Manage Menus

Securing Windows Forms Applications

 • Describe the .NET Framework security model.
 • Use code access security to secure an application.
 • Use role-based security to control access to an application.

Building Setup Applications

 • Installation Package
 • Customize a Setup Project
 • Control Installation of an Application

 • Specify Conditions of an Install
 • Custom Actions for after an Installation

Exception Handling

 • Exception Class

 • Try, Catch, Finally
 • Working with Exception Handling

Sql server advanced tools using in C# code

 • Data manipulating more efficiently using professional Sql commands
 • Creating powerful structures in sql server to hold , retrieve and secure and safe off
 • Creating stored procedures,UDF,triggers and views
 • Introduction of JOIN in sql command

Relation to database more efficiently

 • Making a secure an understandable relation between data base and application
 • Updating application’s relation in case of any change in database
 • Using high speed access to database by Tsql

Adding widely used applications to C# Windows apps

 • How to add other libraries to visual studio such as working with barcode reader and Captcha sequrity texts
 • Using added libraries in code
 • Get output of C# windows application in famous applications user need like Excel, AutoCAD and etc…

Professional Layout using Modern Metro Style Forms(windows 8 and 10 themes)

 • How to get metro dlls
 • How to add metro references
 • Using metro forms and controls in C#

Office programming in C# windows forms

 • Making an application with each office application’s layout and their functionalities

 • Reading data from office applications and writing

 • Call and execute office from C# code

Building DLL library in C#   that are callable by other managed applications

 • Create and Use Assemblies Using the Command Line

 • Determine If a File Is an Assembly

 • Load and Unload Assemblies

 • Share an Assembly with Other Applications

 • Embedding Types from Managed Assemblies

 • Embedding Type Information from Microsoft Office Assemblies


دسته بندی ها: برنامه نویسی

دوره های مرتبط

برنامه نویسی
JavaScript
اهدافپیش نیازسرفصل آشنایی با زبان برنامه نویسی JavaScript در محیط پرقدرت Node.Js کنسول مبانی برنامه نویسی    
سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

695.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره