برنامه نویسی و تحلیل داده ها با نرم افزار R
 /  برنامه نویسی و تحلیل داده ها با نرم افزار R
برنامه نویسی و تحلیل داده ها با نرم افزار R

در این دوره هدف آشنایی با ساختار داده ها در R و استفاده از این ساختارها
در برنامه نویسی جهت تحلیل توصیفی و اکتشافی داده ها می باشد.

Windows و مبانی آمار

 

۱-آشنایی با محیط R: رابط گرافیکی،فضای کار،محیط پیشینه، مسیر کار
۲- انواع داده ها و عملگر ها در R
۳- بردارها: ساختن بردارها، زیر بردارها و توابع بردارها
۴- ماتریسها: ساختن ماتریس ها، زیرماتریس ها و توابع ماتریس
۵-آرایه ها، داده های چارچوب دار ، لیست ها و فاکتورها
۶- شرط ها و حلقه ها
۷- نوشتن توابع در R
۸- کار با نمودار ها: نمودار ها پراکنش، خطها،منحنی ها، نمودارهای ۳-بعدی و منحنی های تراز و گرمایی
۹- توزیع های احتمال در R و شبیه سازی از آنها
۱۰- تحلیل توصیفی داده ها در R:متغیر های گسسته و پیوسته
۱۱-تحلیل استنباطی داده ها: آزمونهای میانگین و خوبی برآزندگی
۱۲- تحلیل استنباطی داده ها: رگرسیون و طرح آزمایش ها

 

 

 


دسته بندی ها: آمار و اقتصاد

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1. خیابان ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 125

قیمت

495.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره