برنامه ریزی و کنترل تولید
 /  برنامه ریزی و کنترل تولید
برنامه ریزی و کنترل تولید

 


آشنایی با روش های برنامه ریزی سیستم های تولیدی جهت رسیدن به الگوی تولید بهره ور

فوق دیپلم -ارتباط شغلی و آشنایی عمومی با فرآیند تولید

تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی
انواع فرایندهای تولیدی
تعریف برنامه ریزی تولید
نقش پیش بینی در فرآیند برنامه ریزی تولید
انواع سیستم های برنامه ریزی و کنترل تولید
نقش MRP در فرایند زمانبندی و برنامه ریزی تولید
ارائه مثال واقعی در مورد برنامه ریزی و کنترل تولید

 


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

800.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره