برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزارMSP
 /  برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزارMSP
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم‌افزارMSP

بکارگیری توانمندی‌های نرم‌افزار MSP در  مدیریت پروژه بصورت کاربردی و عملی

 • ساختار WBS راطراحی و پیاده­سازی نمایند.
 • لیست فعالیت­های پروژه را به دست آورند و پروژه را زمانبندی نمایند.
 • منابع موجود در پروژه را تعریف کنند و آنها را به فعالیت‌ها تخصیص دهند.
 • مشکلات منابع را تحلیل نمایند و آنها را حل کنند.
 • هزینه­های فعالیت­ها را پیش­بینی نمایند و بودجه پروژه را به دست آورند.
 • خط مبنای پروژه را ایجاد نمایند.
 • قادر خواهند بود پروژه را به روز رسانی نمایند.
 • قادر خواهند بود پروژه را تحلیل نموده و گزارش های مختلف ایجاد نمایند.

دانشجویان رشته مهندسی صنایع و کلیه کسانی که با مباحث مدیریت پروژه در ارتباط هستند.

 • معرفی کلیات علم مدیریت پروژه بر اساس Pmbok ـ آشنای با استاندارد Pmbok ـ مشخصات پروژه
 • گشت و گذاری در MSP ـ تنظیمات ابتدایی در MSP ـ تعریف فعالیت‌ها در MSP ـ سازماندهی فعالیت‌ها ـ تعریف WBS در MSP
 • عوامل موثر در زمانبندی MSP ـ تعریف تقویم‌ها درMSP ـ مسیرهای بحرانی در MSP و تحلیل آنها ـ انواع روش‌های زمانبندی در MSP
 • وارد کردن فعالیت ها و ایجاد روابط بین آنها
 • ایجاد مسیر بحرانی و فرمتبندی فایل
 • ایجاد مخزن منابع و شناخت منابع
 • تخصیص منابع به فعالیت ها
 • آشنایی با نماها و تحلیل پروژه
 • تحلیل مشکلات منابع و حل مشکلات و تسطیح منابع
 • ایجاد خط مبنای پروژه
 • به روز رسانی و رسم نمودار پیشرفت و تحلیل هزینه و ارزش حاصله و رسم نمودار پیشرفت


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
 • 32251000داخلی 116

قیمت

995.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره