انبارداری و روش های انبارش
 /  انبارداری و روش های انبارش
انبارداری و روش های انبارش

امروزه با پیشرفت علوم وتکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است واینکار برنامه‌ریزی دقیق جهت استفاده به موقع وحداکثر از امکانات رامی طلبد .تقسیم کار ورشد جمعیت نیازاستفاده از فرآورده های دیگران را بوجود آورده است واین خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی ـ اجتمای  انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیر می سازد. انبار می تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جریان عادی تولید ،‌ثبات قیمت محصول‌، تعمیر ونگهداری ماشین ها و…نقش مهمی را ایفا کند به طوریکه نقش رعایت اصول انبارداری درتجارت غیر قابل انکار است

 

لیسانس


طراحی سیستم اطلاعاتی:
تحلیل جریان
طرح ریزی جریان جدید
شناسایی اطلاعات ضروری
طراحی روش نگهداری اطلاعات

مدیریت و نگهداشت موجودی:
طراحی سیستم کدینگ
طراحی اسناد مورد استفاده
طراحی فلوچارت مسیر اطلاعاتی
مدیریت سفارشات
طراحی زیر سیستم موجودی

طراحی فضای انباری:
مهندسی فضاها
بیان مبانی و نیازمندی های طراحی فضا
آشنایی با تجهیزها
انتخاب تجهیز مناسب
استقرار انبار

تربیت هدفمند نیروی انسانی:
تدوین چارت سازمانی
تدوین شرح وظایف / شرح شغل
آموزش مبانی انباری برابر شرح شغل
برنامه ریزی ارتقاء هدفمند

تدوین متدهای کنترل :
شمارش ها
کنترل های سیستمی
کنترل های فیزیکی
کنترل های موردی

 


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

600.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره