امنیت شبکه CEH
 /  امنیت شبکه CEH
امنیت شبکه CEH

  • آشنایی و بررسی حملات رایج در شبکه های کامپیوتری
  • تکیه بر تکنیک ها و تکنولوژی های هک از دیدگاه حمله
  • شناسایی انواع حملات و ابزارهای حمله و مسدود کردن راه های نفوذ به شبکه و سیستم های کامپیوتری
  •  جلوگیری و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری
  • آشنایی افراد با Checklistهای امنیتی
  • توانایی بررسی سیستم امنیتی موجود
  • ابزار شناسایی نقاط ضعف سیستم
  • متدولوژی تعیین وضعیت امنیت یک سازمان توسط تست های نفوذ


سابقه کار عملی در شبکه و MCSA و CCNA

CEH (Certified Ethical Hackers)

Introduction to Ethical Hacking

Footprinting and Reconnaissance

Scanning Networks

Enumeration

System Hacking

Trojans and Backdoors

Viruses and Worms

Sniffers

Social Engineering

Denial of Service

Session Hijacking

Hijacking Webservers

Hacking Web Applications

SQL Injection

Hacking Wireless Networks

Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

Buffer Overflow

Cryptography

Penetration Testing

 


دسته بندی ها: امنیت

دوره های مرتبط

امنیت
+Security
اهدافپیش نیازسرفصل دوره +Security یک دوره مقدماتی از امنیت شبکه می‌باشد که مورد نیاز کسانی است که شغلشان
سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 130
ثبت نام

جستجوی دوره