اصول و مبانی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (سطح ۲)
 /  اصول و مبانی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (سطح ۲)
اصول و مبانی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (سطح ۲)

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, به روز رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب,انجام می شود . به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.

اصول و مبانی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 

  • برنامه ریزی، کنترل و اجرا

تجزیه و تحلیل منظم نتایج، تجزیه و تحلیل هفتگی، جدول هفتگی بارکاری نیروی انسانی، گزارش تجزیه و تحلیل گروهی دستگاه ها، گزارش تجزیه و تحلیل ده دستگاه اول، فرم تعیین وضعیت تعمیرات اصلاحی- اضطراری و توقفات قسمت های اساسی دستگاه

  • تداوم برنامه ریزی و کنترل

تجزیه و تحلیل اساسی، جدول خلاصه هزینه های چهارهفته ای، جلسه ماهیانه نت

  • نمودارها وگراف ها

نمودار گانت، نمودار پارتو، کدبندی علل توقفات تجهیزات، کدبندی فعالیتهای PM ، نمودارهای استخوان ماهی، روش ۱ چرا برای تحلیل علل ریشه ای خرابی ها (RCFA) ، روش تعیین استانداردهای زمانی انجام تعمیرات

  • روش تحلیل حالات و اثرات خرابی دستگاه ،شاخص های سنجش اثربخشی سیستم مکانیزه مدیریت نت


دسته بندی ها: تعمیرات و نگهداری

دوره های مرتبط

  • خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000 داخلی 102

قیمت

280.000تومان

جستجوی دوره