آموزش طراحی تخصصی نشانه(لوگو)
 /  آموزش طراحی تخصصی نشانه(لوگو)
آموزش طراحی تخصصی نشانه(لوگو)

-اصول طراحی لوگو

-آموزش طراحی لوگو بصورت دستی

-آموزش طراحی لوگو با photoshop

Windows

 • مفاهیم و تاریخچه (نشانه شناسی ،نشانه ها ،آرم ،لوگو و …)
 • شناخت ابزار (ابزارهای کار با دست ،ابزارهای دیجیتالی)
 • شناخت عناصر و کیفیت های بصری
 • آشنایی با انواع نشانه ها (آرم) و کاربرد آن ها
 • ترکیب بندی ،رنگ شناسی ،خط ، لاین ،شیپ و …(همراه با تمرین عملی)
 • دیدن نمونه های ایرانی و خارجی از نشانه های طراحی شده
 • اصول گریدبندی و تمرین عملی
 • انتخاب یک موضوع و انجام پروژه (به صورت دستی)
 • آشنایی با نرم افزارها ،آشنایی و تمرین با نرم افزار فتوشاپ photoshop
 • ابزارشناسی ،ایجاد سند ،اصول ترسیم یک نشانه در محیط نرم افزار
 • ذخیره سازی و انواع خروجی در فضای دیجیتال
 • انتخاب یک موضوع و انجام پروژه (به صورت دستی و دیجیتال)
 • ژوژمان


دسته بندی ها: گرافیک و تبلیغات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)

قیمت

1،740،000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره