آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش ISO9001:2015
 /  آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش ISO9001:2015
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش ISO9001:2015

 

پیاده کردن استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان  یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است. اخذ گواهینامه ایزو۹۰۰۰ یا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت توسط یک شرکت یا سازمان، گویای موفقیت آن شرکت در ایجاد باور در مشتری نسبت به مسئولیت کیفیت در تمامی سطوح و جهت حضور در بازارهای جهانی وتامین رضایت مشتریان می باشد.

لیسانس

 

 • آشنایی با مفاهیم کیفیت و تاریخچه و چرخه PDCA
 • نگرش فرآیندی شناسایی فرآیندها و نحوه تعامل آنها در سازمان و تفکر مبتنی بر ریسک
 • سنجش رضایت مشتری، بررسی و روش های، روش های ارتباط با مشتری، تمرکز بر مشتری و مشتری گرایی
 • مدیریت دانش روشهای استقرار و فواید آن در سازمان
 • تدوین طرح کیفیت شیوه های تهیه و نحوه استفاده از آن در سازمان
 • طراحی و توسعه بازنگری روش و بهبود آن در سازمان
 • روشهای کنترل تولید و شناسایی و ردیابی.
 • کنترل محصولات نامنطبق و پایش و اندازه گیری محصول
 • ارزیابی و تعریف پروژه های بهبود و روشهای اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، تحلیل
 • بازنگری مدیریت بهبود
 • آموزش ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ۱۹۰۱۱ 


دسته بندی ها: مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط

 • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
 • 32251000 داخلی 116

قیمت

460.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره