همایش مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
 /  همایش مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
همایش مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
سخنران ها (استاد ها)
  • Start۰۸:۰۲ بعد از ظهر - بهمن ۱۴ ۱۳۹۵
  • End۰۸:۰۲ بعد از ظهر - بهمن ۱۴ ۱۳۹۵
  • خیابان ارم نبش کوچه 2
  • 32251000داخلی 126

همایش مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) Building Information Modeling

امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری به نقشه های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی با ویژگی های منحصر به فرد اضافه می نماید. مهمترین ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در یک مدل بیم علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن، می تواند آرایه ای از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و وظایف مختلف آن عضو از مرحله طراحی و مدیریت ساخت تا مرحله بهره برداری را به همراه داشته باشد. این اطلاعات مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات فاز اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه اندازی، دوره بهره برداری و حتی پایان آن می باشد.

همراه با ارائه پروژه 

 


همایش مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM) Building Information Modeling امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری به نقشه های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی با ویژگی های منحصر به فرد اضافه می نماید. مهمترین ویژگی این است که

قیمت

30.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره