کارگاه ۲ روزه مدیریت مناقصات و قراردادهای پروژه
 /  کارگاه ۲ روزه مدیریت مناقصات و قراردادهای پروژه
کارگاه ۲ روزه مدیریت مناقصات و قراردادهای پروژه
سخنران ها (استاد ها)
  • Start۰۸:۰۰ قبل از ظهر - اسفند ۰۸ ۱۳۹۷
  • End۰۵:۰۰ بعد از ظهر - اسفند ۰۹ ۱۳۹۷
  • ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي - نبش كوچه 17 ارم
  • 07132285045داخلي108

محتوای دوره :
• معرفی انواع قراردادها
• تشخیص صلاحیت پیمانکاران وتامین کنندگان
• شراکت تجاری و تشخیص صلاحیت مشارکتها
• اجزای مناقصه
• تهیه و ارزیابی پیشنهاد فنی بازرگانی
• تحلیل مناقصات و رویکرد آتی


ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی – نبش کوچه ۱۷ ارم

قیمت

420.000 تومان

جستجوی دوره