سمیناررایگان MBAگردشگری
 /  سمیناررایگان MBAگردشگری
سمیناررایگان MBAگردشگری

سمیناررایگان “MBAگردشگری” با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در تاریخ ۱۴ مهر ماه ساعت۱۵الی۱۷ در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد.مهلت ثبت نام ۱۲ مهرماه

 


سمیناررایگان “MBAگردشگری” با همکاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در تاریخ ۱۴ مهر ماه ساعت۱۵الی۱۷ در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد.مهلت ثبت نام ۱۲ مهرماه  

جستجوی دوره