سمینار””برنامه‌ریزی بر پایه سناریو؛ ابزاری برای مدیریت، ادراک و تصمیم‌گیری در محیط ناپایدار””
 /  سمینار””برنامه‌ریزی بر پایه سناریو؛ ابزاری برای مدیریت، ادراک و تصمیم‌گیری در محیط ناپایدار””
سمینار””برنامه‌ریزی بر پایه سناریو؛ ابزاری برای مدیریت، ادراک و تصمیم‌گیری در محیط ناپایدار””
  • Start۰۴:۰۰ بعد از ظهر - شهریور ۱۱ ۱۳۹۸
  • End۰۸:۰۰ بعد از ظهر - شهریور ۱۱ ۱۳۹۸
  • مجتمع فرهنگي و رفاهي دانشگاه شيراز

سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی فارس با افتخار برگزار می کند:
سمینار””برنامه‌ریزی بر پایه سناریو؛ ابزاری برای مدیریت، ادراک و تصمیم‌گیری در محیط ناپایدار””
هدف و ضرورت:
۱- اهمیت درک رهبران و مدیران از شرایط نامطمئن محیطی و به چالش کشیدن مفروضات خود در جهت شناخت هر چه موثرتر جهان آینده؛
۲- تغییر نگرش تصمیم گیرندگان در جهت نزدیک‌تر کردن دیدگاهشان به واقعیت‌های موجود و یا واقعیات در حال ظهور؛
و ۳- اصلاح و بهبود نظام مند تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده
تاریخ برگزاری: ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۲۰
محل برگزاری: مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز
با ارائه ی آقای دکتر سعید خزایی پدر علم آینده‌پژوهی ایران
نحوه ثبت نام: مراجعه حضوری و یا ثبت نام اینترنتی
هزینه ثبت نام:از تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
از تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۸ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: ۰۷۱۳۲۲۸۵۰۴۵ داخلی ۱۱۷


تاریخ برگزاری: ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۲۰
محل برگزاری: مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز
با ارائه ی آقای دکتر سعید خزایی پدر علم آینده‌پژوهی ایران

قیمت

250.000تومان

جستجوی دوره