برگزاری جلسه دفاع از رساله دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
 /  برگزاری جلسه دفاع از رساله دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
برگزاری جلسه دفاع از رساله دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
  • Start۰۵:۰۰ بعد از ظهر - مهر ۰۱ ۱۳۹۷
  • End۰۶:۰۰ بعد از ظهر - مهر ۰۱ ۱۳۹۷
  • خيابان ارم. نبش كوچه 17. ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي


اطلاعیه دفاع آقای اولیا

جستجوی دوره