برگزاری جلسه دفاع از رساله دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
 /  برگزاری جلسه دفاع از رساله دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
برگزاری جلسه دفاع از رساله دوره همسطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار
  • Start۰۵:۰۰ بعد از ظهر - مهر ۰۱ ۱۳۹۷
  • End۰۶:۰۰ بعد از ظهر - مهر ۰۱ ۱۳۹۷
  • خيابان ارم. نبش كوچه 17. ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي


اطلاعیه دفاع آقای اولیا

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)