طراحی و محاسبات سازه ای به روش LRFD و (SAFE,ETABS و تهیه دفترچه محاسباتی)

ETABS یک محصول نرم افزاری مهندسی است که به تحلیل و طراحی ساختمان های چند طبقه می پردازد. ابزارها و قالب‌های مدل‌سازی، نسخه‌های بار مبتنی بر کد، روش‌های تجزیه و تحلیل و تکنیک‌های راه‌حل، همگی با هندسه شبکه‌ای منحصربه‌فرد برای این کلاس از ساختار هماهنگ هستند.

مدت دوره :

130 ساعت

تعداد دانشجویان :

380+

وضعیت فعلی
در حال ثبت نام
قیمت
5،820،000 تومان
شروع کنید

درباره دوره

ایجاد مهارت طراحی و محاسبات سازه به¬کمک نرم افزارهای Safe & Etabs و نیز تهیه دفترچه محاسباتی مرتبط براساس استانداردها و مقررات اجرایی کشور با روش LRFD

پیشنیاز

فولاد و بتن ۱و۲

سرفصل

سربارگذاری مرده(سقف-دیوار داخلی و خارجی)-توزیع بار پارتیشنها بر روی کف به ضورت معادل-بارهای پله-بارگذاری زنده-نحوه توزیع بارکف یک و دوطرفه-توزیع بار پله-بارگذاری آسانسور-محاسبات بار زلزله وتوزیع آن در ارتفاع-برون محوری اتفاقی-کنترلهای لازم بر روی سازه تحت بارگذاری جانبی-اثر مولفه قائم زلزله

گزینه های مختلف انتخاب-ویرایش و اصلاح –ذخیره کردن فابل های برنامه مدل سازی یک سازه فلزی نمونه-ETABS تکنیکهای ترسیم اعضا

defineمنوی

LRFD تعریف مشخصات مصالح و مصالح و مقاطع سازه فولادی-آشنایی با نرم افزار اکسل و پروپر جهت ساخت مقاطع برای طراحی به روش

انواع مقاطع فولادی مورد استفاده در سازه های فولادی-محدودیت ورقهای تقویتی مورد استفاده-حالت های بار و ترکیبات بار طراحی سازه فولادی بر اساس مقررات ملی ساختمان

و بر مینای آیین نامه ایران-نکات طرح مهاربندهاETABSنکات طرح سازه فلزی با استفاده از

نکات طرح تیرهای فلزی-طول ورق های تقویتی تیرها –نکات طرح ستون های فلزی-تیپ بندی ستون ها-ورقهای اضافی مورد استفاده محل اتصالات ستون ها

ETABS نحوه گرفتن خروجی متنی از برنامه

نحوه گرفتن عکسهای خروجی برنامه

ETABS طراحی سقف کامپوزیت در برنامه

ETABS نحوه طراحی-ضواط و نحوه طرح دستی دال بتنی سقف کامپوزیت-طراحی برشگیره با استفاده از برنامه

UPLIFTکنترلهای مختلف روی سازه:کنترل دریفت –کنترل واژگونی-کنترل شاخص پایداری طبقات-کنترل

کنترل فاصله مرکز جرم و مرکز سختی-اصلاح درصد برون محوری اتفاقی

ETABSبا استفاده از برنامه EBF طراحی مهاربندهای

EBF ضوابط آیین نامه برای طرح مهار بندی های

ETABS مدلسازی بتنی در برنامه

نحوه تعریف مصالح و مقاطع در برنامه-محدودیت های مربوط به مشخصات بتن و میلگرد-محدودیت های مربوط به ابعادتیر و ستون و درصد آرماتور ستونها-ضوابط مربوط به اضلاح سختی تیر و ستون به خاطر در نظر گرفتن اثر ترک خوردگی-اختصاص مشخصات و تحلیل سازه- ETABS بررسی نتایج و طرح سازه بتنی با استفاده از نرم افزار

کنترل نسبت تنش ستونها و اصلاح مقاطع-نکات مربوط به آرماتور گذاری فولادهای طولی در تیرها-طرح برشی تیر و ستون-ضوابط خاص آرماتور گذاری در تیر و ستوهای بتنی-دیتایل آرماتورهای ستون در محل اتصلات –ضوابط مربوط به قطع میلگرد در تیرها-ضوابط مربوط به وصله ستونها

ETabsمدلسازی و طراحی دیوار های برشی در برنامه

انواع روش های طراحی دیوارهای برشی-ضوابط مربوط به محدودیت ابعاد و آرماتورهای دیوار-طرح آرماتورهای افقی وقائم دیوار-کنترل ضابطه ۲۵ درصد در قاب خمشی و دیوار-نحوه مدل سازی دیوار های سه بعدی-نحوه مدل سازی بازشوها در دیوار-نحوه مدل سازی تیرهای کوپله در برنامه و طراحی آنها-ضوابط مربوط به دیوارها و تیرهای کوپله

ETABSانجام تحلیل دینامیکی در سازه و ضوابط آئین نامه درباره آن-نحوه انجام تحلیل دینامیکی طیفی در برنامه

و همپایه کردن برش پایه استاتیکی و دینامیکی-نحوه طراحی بر اساس تحلیل دینامیکی

ETABS نحوه انجام کاهش سربار در برنامه

طرح فونداسیون:انواع فونداسیون ها-محدودیت های مربوط به ضخامت فونداسیون ها و کلاف ها-محدودیت های فاصله و درصد آرماتورها ی فونداسیون و کلاف

:SAFE برنامه

ETABS

گرفتن خروجی های نتایج تحلیل از برنامه

SAFE معرفی کلی برنامه

های برنامه در مدل سازی پی-رسم پی با استفاده از خطوط شبکه-نحوه تعریف و اختصاص خصوصیات به پیTEMPLATE استفاده از

آنالیز پی –کنترل نتایج تحلیل-کنترل ابعاد پی-کنترل برش های یک طرفه و دوطرفه در طرح پی-طرح آرماتور پی-گرفتن خروجی های مورد از برنامهCAD نیاز برای دفترچه محاسبه –گرفتن عکس و خروجی

نکات خاص طرح پی:کنترل بلند شدگی پینحوه مدل سازی شمع های کششی و فشاری در پی-محل قطر و عمق شمع ها –طرح آرماتورهای شمعها-نحوه مدلسازی دیوار برشی-چاله آسانسور-ستون در پی-نحوه مدل سازی کلاف و پیباسکولی در برنامه-نحوه اعمال بارخطی و بار گسترده در برنامه-دیتال چاله آسانسور

SAFE انواع دالهای بتونی-محدودیت ابعاد و آرماتور گذاری در دالهای بتونی-طرح سقف دال بتنی در برنامه

نکات طرح تیر ورق ها –نحوه مدلسازی و طراحی در برنامه-طرح جوش و سخت کننده-طرح تیرهای لانه زنبوری-نکات طرح تیرهای دوبل –نکات زرح تیرهای با ورق تقویتی

ETABS-مدلسازی و طرح پلکان فلزی و بتنی در برنامه

مختصری از علائم جوش و طرح آن

طرح اتصال مفصلی با نبشی جان-طرح اتصال مفصلی با نبشی نشیمن – طرح اتصال با لچکی

طرح اتصال صلب-کنترل نیاز به ورق های سخت کننده و ورق مضاعف جان ستون

طرح کف ستون-جزئیات کف ستونها

طرح وصله تیر و ستون ها

طرح بستهای افقی ستون ها

طرح دیوارهای حائل موقت خرپایی برای خاکبرداری-ETABS مدلساری دیوار حائل در برنامه

ساختمانهای صنعتی:اجزای سوله-بارگذاری سوله (مرده-برف-باد زلزله-جرثقیل)

ETABS مدل سازی و طراحی سوله در برنامه

طزح اجزای سوله(تیر-ستون-آبچکان-مهاربند سقف و دیوار-کلافهای سقف-لاپه-میل مهار-ستون های کله۰ تیرهای کمرکش)

طراحی اتصالات سوله(جوش اتصالات تاج-اتصالات تیر و ستون اتصال ستون کله )

کنتل نیاز به استیفنرهای فشاری وقطری و …فصل

مدرس / مدرسین

اشکان ترابی

 

 

 

سازمان همواره به توسعه، بهبود و بهسازی مستمر امور و فرآیندهای سازمانی توجه خاص داشته و تلاش لازم را برای تحقق آن می نماید.

::: دوره‌های مفید دیگر :::