مکانیک
 /  مکانیک
تحلیل مکانیکی توسط نرم افزار Abaqus

تحلیل مکانیکی توسط نرم افزار Abaqus

اهدافپیش نیازسرفصل   سرعت و دقت در ترسیم نقشه‌ها جهت اجرای صحیح‌تر و دقیق‌تر آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگرچه ترسیم یک جسم با دست آزاد قدرت تجسم و درک متناسب اشیاء را بالا می‌برد ، اما ترسیم با نرم‌افزار اتوکد، دقت، صحت، و سرعت ترسیم را افزایش میدهد. می‌توان گفت هدف از
دوره جامع مدلسازی و طراحی توسط SolidWorks(مقدماتی و پیشرفته)

دوره جامع مدلسازی و طراحی توسط SolidWorks(مقدماتی و پیشرفته)

اهدافپیش نیازسرفصل   سرعت و دقت در ترسیم نقشه‌ها جهت اجرای صحیح‌تر و دقیق‌تر آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگرچه ترسیم یک جسم با دست آزاد قدرت تجسم و درک متناسب اشیاء را بالا می‌برد ، اما ترسیم با نرم‌افزار اتوکد، دقت، صحت، و سرعت ترسیم را افزایش میدهد. می‌توان گفت هدف از
دوره جامع طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA (مقدماتی و پیشرفته)

دوره جامع طراحی و مدلسازی قطعات با CATIA (مقدماتی و پیشرفته)

اهدافپیش نیازسرفصل   سرعت و دقت در ترسیم نقشه‌ها جهت اجرای صحیح‌تر و دقیق‌تر آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگرچه ترسیم یک جسم با دست آزاد قدرت تجسم و درک متناسب اشیاء را بالا می‌برد ، اما ترسیم با نرم‌افزار اتوکد، دقت، صحت، و سرعت ترسیم را افزایش میدهد. می‌توان گفت هدف از
نقشه کشی و مدلسازی قطعات صنعتی با AutoCAD

نقشه کشی و مدلسازی قطعات صنعتی با AutoCAD

اهدافپیش نیازسرفصل   سرعت و دقت در ترسیم نقشه‌ها جهت اجرای صحیح‌تر و دقیق‌تر آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگرچه ترسیم یک جسم با دست آزاد قدرت تجسم و درک متناسب اشیاء را بالا می‌برد ، اما ترسیم با نرم‌افزار اتوکد، دقت، صحت، و سرعت ترسیم را افزایش میدهد. می‌توان گفت هدف از

جستجوی دوره