زبان های خارجه
 /  زبان های خارجه
لیست دوره ها در هر دسته بندی:بازاریابی و فروش
ID
Course Name
Duration
Start Date
 • جامع دیجیتال مارکتینگ
  136 ساعت
 • دوره جامع کارشناس بازاریابی و فروش
  84ساعت
 • تبلیغات دیجیتال در شبکه های اجتماعی Digital Advertising in Social Media
  24 ساعت
 • اصول و فنون مذاکره حرفه ایی
  24 ساعت
 • دوره جامع مهارت های ویزیتور حرفه ای
  60ساعت
 • روانشناسی و مدیریت ارتباط با مشتری
  16ساعت
لیست دوره ها در هر دسته بندی:بازرگانی
ID
Course Name
Duration
Start Date
 • دوره جامع کارشناس بازرگانی بین الملل
  100
 • اعتبارات اسنادی LC
  16 ساعت
لیست دوره ها در هر دسته بندی:پروژه، تولید و عملیات
ID
Course Name
Duration
Start Date
 • مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Pertmaster
  30ساعت
 • مدیریت پروژه حرفه ای
  110 ساعت
 • مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK
  35ساعت
 • مدیریت پروژه پیشرفته جهت اعزام به آزمون (آمادگی آزمون pmp)
  25 ساعت
 • مدیریت مناقصات و قراردادهای پروژه
  16 ساعت
 • برنامه ریزی و کنترل تولید
  16 ساعت
لیست دوره ها در هر دسته بندی:حسابداری، مالی و بورس
ID
Course Name
Duration
Start Date
 • ورکشاپ تخصصی تحلیل تکنیکال کاربردی به همراه آموزش نوسانگیری ساده و حرفه ای
  12 ساعت
 • ورکشاپ تخصصی تحلیل کاربردی صندوق های سرمایه گذاری
  2 ساعت
 • ورکشاپ تخصصی تحلیل کاربردی پرایس اکشن
  2 ساعت
 • ورکشاپ تخصصی نوسانگیری در بورس
  4 ساعت
 • وبینار چگونه زیان خود را در بورس جبران کنیم؟
  2 ساعت
 • وبینار رایگان بررسی روند بازارهای سرمایه
  2 ساعت
لیست دوره ها در هر دسته بندی:گردشگری و هتلداری
ID
Course Name
Duration
Start Date
 • مدیریت عمومی هتل
  174 ساعت
 • مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری( بند ب )
  321ساعت
 • راهنمایان گردشگری
  483 ساعت
ID
Course Name
Duration
Start Date
لیست دوره ها در هر دسته بندی:مدیریت کیفیت
ID
Course Name
Duration
Start Date
 • ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015
  12 ساعت
 • جامع مدیریت کیفیت
  110 ساعت
 • آشنایی با مبانی و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025
  16 ساعت
 • OHSAS 18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  16 ساعت
 • آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش ISO9001:2015
  18 ساعت
 • دوره جامع تربیت کارشناس سیستم مدیریت یکپارچه IMS
  40 ساعت