ساختمان مرکزی

 • دفتر مدیریت سازمان
 • دفتر اداری ـ مالی
 • مرکز آموزش عمومی و حرفه ای تکنولوژی اطلاعات (IT)
 • مرکز آموزش حرفه ای طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی
 • مرکز آموزش حرفه ای هنرهای صنعتی و تجاری
 • مرکز آموزش حرفه ای فنی و مهندسی
 • مرکز آموزش مهندسی جوش و بازرسی فنی
 • مرکز آموزش مدیریت
 • مرکز آموزش دوره های عالی MBA و DBA
 • مرکز آموزش گردشگری و هتلداری
 • مرکز آموزش بیمه
 • مرکز مشاوره مدیریت (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر جنوب) 
 • مرکز آموزش زبان های خارجه

اطلاعات تماس

آدرس : بلوار ارم، نبش کوچه 2 ، پلاک 19

ایمیل: info@simi.ir

شماره تماس: 07132251000

کدپستی: 7143837389