ساختمان شماره ۲

 • مرکز آموزش مدیریت
 • مرکز آموزش دوره های عالی MBA و DBA
 • مرکز آموزش گردشگری و هتلداری
 • مرکز آموزش بیمه
 • مرکز مشاوره مدیریت (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر جنوب) 
 • مرکز آموزش زبان های خارجه

ساختمان مرکزی

 • دفتر مدیریت سازمان
 • دفتر اداری ـ مالی
 • مرکز آموزش عمومی و حرفه ای تکنولوژی اطلاعات (IT)
 • مرکز آموزش حرفه ای طراحی، معماری و دکوراسیون داخلی
 • مرکز آموزش حرفه ای هنرهای صنعتی و تجاری
 • مرکز آموزش حرفه ای فنی و مهندسی
 • مرکز آموزش مهندسی جوش و بازرسی فنی

ساختمان شماره ۲

شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

manedu@simi.ir

32285045 (071)

ساختمان مرکزی

شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

info@simi.ir

32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)