جستجوی دوره ها

سابقه تشکیل سازمان مدیریت صنعتی به سال ۱۳۳۰ و راه اندازی مرکزی تحت عنوان “مرکز راهنمایی صنایع ایران” باز می گردد. در آن سال ها، ایجاد سازمانی که هدف اصلی آن، توانمند نمودن مدیران و تجهیز آنان به ابزارهای لازم مدیریت بود، مطرح گردید. هسته اصلی سازمان مدیریت صنعتی که متشکل از کارشناسان متخصص ایرانی و مشاوران خارجی بود، در اوایل دهه ۱۳۴۰ در این مرکز شکل گرفت که این امر، یکی از کوشش های ابتدایی به منظور دستیابی به توسعه صنعتی در کشور بود.

در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران، سازمان مدیریت صنعتی توانست علیرغم وجود مشکلات خاص از جمله جنگ تحمیلی، به عنوان بزرگ ترین و تنها موسسه خود اتکاء به فعالیت خود در قالب ارائه خدمات مشاوره مدیریت ادامه دهد. مقارن با دهه هفتاد، این سازمان به منظور ارائه خدمات در طیف و گستره ای وسیع تر و همچنین با هدف مشارکت هر چه بیشتر در جریان توسعه ملی، اقدام به ایجاد و گسترش شبکه نمایندگی ها و شرکتهای وابسته خود در سطح کشور نمود. هم اکنون و به حول و قوه الهی، دامنه فعالیت های سازمان، در اغلب مناطق کشور گسترش یافته و مجموعه های وابسته به آن، با بهره مندی از بیش از یک هزار استاد، مدرس وکارشناس مجرب در سطح کشور به عنوان مؤسساتی پیشرو، شبکه گسترده ای از فعالیت های آموزشی، مشاوره ای و تحقیقاتی را در حوزه مدیریت و زمینه های مربوطه، تشکیل داده اند.

با توجه به سیاست برون گرایی سازمان به منظور شناساندن بیشتر سازمان به مخاطبان بالقوه و افزایش ضریب تأثیر در نظام مدیریت کشور، از سالها قبل، نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی در برخی از استانهای مستعد کشور ایجاد شده است. یکی از این نمایندگی ‌ها، سازمان مدیریت صنعتی ـ منطقه جنوب است که از سال ۱۳۷۴ به همت زنده یاد “علی اکبر توحیدی” بنیان نهاده و فعالیت خود را آغاز نموده است. دفتر سازمان مدیریت صنعتی ـ منطقه جنوب در دبی نیز فعال است و به ارائه خدمات به ایرانیان مقیم امارات متحده عربی مشغول می باشد.

با توجه به تنوع فعالیت های سازمان و برخی الزامهای حقوقی و قانونی، و همچنین به منظور افزایش کارآیی و بهره وری فعالیت ها، گروه مدیریت صنعتی تشکیل شده است. گروه مدیریت صنعتی، مجموعه ای از شرکتها، و مؤسسه های معتبر تخصصی است که با بهره گیری از مدیران، کارشناسان و مشاوران خبره و با تجربه، از طریق به اشتراک گذاری و هم افزایی منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی، تکنولوژیکی، مدیریتی، با رعایت روش ها و رویه های یکپارچه و استاندارد، فعالیت می کند.

رسالت گروه مدیریت صنعتی کمک به ارتقای کیفیت، اثربخشی، کارآیی و توسعه ظرفیت مدیریت سازمانها، مؤسسه ها، و شرکتهای دولتی و غیر دولتی است که از طریق مشاوره، آموزش، و تحقیق صورت می گیرد.