مصطفی بهمنی

لیست دوره های تدریس شده توسط:مصطفی بهمنی

ID
Course Name
Duration
Start Date
  • آنالیز و شبیه سازی استاتیک و دینامیک سازه ها با نرم افزار Abaqus
    40ساعت

جستجوی دوره