Grasshopper

آموزش نرم افزار Grasshopper

آشنایی با طراحی معماری

به طراحان این امکان را می دهد که فرم های پیچیده را به صورت پارامتر های مشخص تعریف کرده و با تغییر این پارامتر ها تغییرات فرم را به صورت زنده مشاهده کنند. تغییر دادن فرم پیچیده توسط پارامتر های اصلی این امکان را می دهد که معمار ها راحت تر و سریع تر به فرم های دلخواه رسیده و در کنار آن یافتن فرم های بهینه از نظر تابع هدف نیز آسان تر گردد. جالب تر اینکه احجام ساخته شده با این نرم افزار قابلیت انتقال به نرم افزار های سازه ای (مانند Sap2000,Strand) و همچنین نرم افزارهای آنالیز انرژی (مانند Diva-for-Rhino و (Ecotect را به سادگی دارند.

  • خلق منحنی ها و سطوح آزاد
  •  ویرایش و تغییر شکل پارامتریک فرم
  • طراحی سطوح باز و بسته شونده
  • طراحی زایشی
  •  نمونه سازی دیجیتالی و ساخت
  •  قطعه بندی و مدول سازی


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • 07132251000 داخلی 131

قیمت

295,000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره