کارگاه جست و جو در پایگاه های علمی

در اکثر اوقات و طی فرایند تحقیق و پژوهش، محققین به ناقص بودن جستجوهای خود پی برده و این موضوع باعث دوباره کاری های متعددی می گرد. این دوره به منظور کاهش این دوباره کاریها و کوتاه نمودن زمان یک تحقیق ارائه می گردد.


 اهمیت جست و جوی علمی در تحقیق
اهداف جست وجوی علمی
آشنایی با پایگاه های علمی معتبر

آیا هر منبعی قابل اعتماد است؟
سرقت علمی و مصادیق آن
نحوه جست و جوی علمی
نحوه گزارش منابع برای استفاده در پایان نامه یا مقاله


متن

دسته بندی ها: عمومی

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 125

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره