پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه توسط نرم افزار(primavera risk analysis (Pertmaster

بکارگیری قابلیت‌های نرم‌افزار قوی (Primavera Risk Analysis (Pertmaster جهت مدیریت ریسک در پروژه های متوسط و بزرگ

متن

دانشجویان پس از گذراندن دوره انتظار دارند:
عوامل ریسکی در پروژه را در نرم افزار وارد نموده و لیست کاملی از ریسکهای پروژه را ثبت نمایند
با استفاده از قابلیت های نرم افزار اثرات ریسکها روی پروژه را تجزیه و تحلی کیفی و کمی نمایند
در پایان راهکار پاسخ به ریسک را در نرم افزار پیاده نموده و استراتژی های کم کردن اثراز ریسکهای منفی و زیاد کردن اثرات ریسک های مثبت در پروژه را با نمودارها و گزارشات متنوع مشاهده نمایند.


متن

دسته بندی ها: صنایععمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1. خیابان ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 126

قیمت

345.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره