مدیریت پروژه موفق باPRINCE2
 /  مدیریت پروژه موفق باPRINCE2
مدیریت پروژه موفق باPRINCE2

روش مدیریت پروژه پرینس ۲، حاصل تجربه مدیریت پروژه های موفق در جهان، به ویژه اروپا و انگلستان است و به صورت یک روش مدیریت پروژه جامع ارائه شده است. پرینس ۲ از چهار جزء تشکیل شده است: اصول، مضمون ها، فرآیندها و متناسب سازی روش با محیط پروژه. اصول پرینس ، فراگیر و قابل بکارگیری در کلیه پروژه ها می باشد. پرینس ۲ توسط دفتر تجارت دولتی(OGC) انگلستان توسعه داده شده است که با هدف کمک رسانی به سازمان ها و افراد برای مدیریت پروژه ها و طرح های خود و همچنین ارائه خدمت پایدار و اثربخش توسعه یافته اند.
شرکت کنندگان در این دوره مهارت لازم برای بکارگیری روش مدیریت پروژه پرینس۲ را با استفاده از مطالعات موردی و فعالیت های کارگاهی فرا می گیرند.


لیسانس

• معرفی اجزای پرینس ۲
• آشنایی و بکارگیری اصول پرینس۲
• استفاده از مضمون های پرینس۲
o مورد کسب و کار ، سازمان، برنامه ها، کیفیت، ریسک، تغییر، پیشرفت
• بکارگیری فرآیندهای پرینس۲:
o شروع مقدماتی پروژه
o هدایت پروژه
o شروع پروژه
o کنترل یک مرحله
o مدیریت تحول محصول
o مدیریت مرز یک مرحله
o خاتمه پروژه
• متناسب سازی پرینس۲ با محیط پروژه

PRINCE2


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

  • ساختمان 2. خیابان ارم. نبش کوچه 17. پلاک 20
  • 32285045 داخلی 108 کارشناس دوره : سرکار خانم مریم کشاورز

قیمت

520.000تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)