مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK
 /  مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK
مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK

هدف دوره آشنایی با استاندارد جهانی مدیریت پروژه PMBOK جهت استفاده در پروژه ها می باشد

لیسانس

  • کلیات مدیریت پروژه
  • فرآیند های مدیریت پروژه
  • مدیریت یکپارچگی پروژه
  • مدیریت محدوده پروژه
  • مدیریت هزینه پروژه
  • مدیریت کیفیت پروژه
  • مدیریت منابع انسانی پروژه
  • مدیریت ارتباطات پروژه
  • مدیریت ریسک پروژه
  • مدیریت تدارکات پروژه
  • اخلاق و مسئولیت حرفه ای مدیر پروژه
  • مدیریت زمان

a749f20c-2025-4935-9acf-a6ad29ba27ff


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • بلوار ارم.نبش کوچه17.ساختمان شماره2
 • 32285045داخلی108 کارشناس دوره: سرکار خانم مریم کشاورز

قیمت

660.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)